www.FISKERINGEN.dk
- danmarksmester i fiskevand -

Klubmedlemskab:

Hvorfor indgå i Fiskeringens fællesskab af foreninger og klubber?

I dag er det ofte svært at finde frivillige til at drive en klub. I Fiskeringen har vi en strategi om at det skal være let at drive en fiskeklub. Det betyder, at vi har lavet en række tiltag der flytter arbejdsbyrden fra klubben til Fiskeringen, og klubbens kasserer og medlemsadministrator slipper af med nogle af de kedeligste opgaver.

På Fiskeringens hjemmeside er der en omfattende medlemsadministration, der styrer alt fra indmeldelse, kontingentopkrævning og afregning til klubben, samt udtræk af medlemslister:


 

Indmeldelse, medlemsadministration og kontingentopkrævning – nemt og enkelt

Det nye medlem eller klubbens kasserer kan foretage indmeldelse og betale med betalingskort, og udskrive medlemskort.

Fiskeringen udsender kontingentopkrævning 1 gang årligt, og administrerer indbetalinger efterfølgende.

Medlemmet kan betale fremsendte FI kort, tilmelde sig Betalingsservice eller benytte betalingskort på hjemmesiden.

Såfremt medlemmet ikke betaler, stoppes medlemskabet automatisk.

(Bookningssystemet tager så højde for, om der er betalt kontingent, og man kan naturligvis ikke bestille faciliteter hvis dette ikke er tilfældet.)

I hele ovenstående proces styrer klubben langt hen ad vejen hvor meget Fiskeringen skal administrere. Man kan f.eks. vælge at kun klubbens kasserer kan indmelde, eller at alle opkrævninger sendes ud af klubben.

Ligeledes kan både medlemmet og klubben naturligvis følge de enkelte medlemmers status, betalinger, bookninger mv., og kan også se den samlede økonomi i forhold til medlemmerne og Fiskeringen. Og der er mulighed for at udskriver datobestemte medlemslister til ansøgninger om tilskud.

 

Integreret mailsystem

Vi har også et mailsystem hvor vi kan sende mails til medlemmerne i forskellige sammenhænge. Har klubben f.eks. overskud af pladser til en bådtur, vil reklamere for et arrangement eller lignende, hjælper vi gerne med at sende informationer ud til alle Fiskeringens medlemmer.

Bookningssystem

Bookningssystemet giver adgang til de mange faciliteter, og tiltrækker nye medlemmer til klubben. Det er vores erfaring, at mange melder sig ind i en klub for at få adgang til Fiskeringen, og dermed er med til at forbedre klubbens økonomi.


 

Hvis du vil høre mere om medlemskab af Fiskeringen, er du velkommen til at kontakte os på fiskeringen@fiskeringen.dk