Fredningstider og mindstemål

Fredningstider og mindstemål

Nedenstående fredningstider er de generelle fredningstider, fastsat i fiskeriloven. Derudover bliver der nogle steder lokalt udarbejdet bekendtgørelser for de lokale fiskevande, eller fiskeriforeningerne aftaler andre regler. Du skal derfor også tjekke de lokale regler. Det er Fiskeridirektoratet med hjælp fra Danmarks Fiskeriundersøgelser som fastsætter reglerne. Se mere på Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU

Fredningstider i ferskvand

Art Start Slut Note
Bækørred 16/11 15/1
Gedde 1/4 30/4
Havørred 16/11 15/1
Helt og Heltling 1/11 31/1
Laks 16/11 15/1
Sandart 1/5 31/5
Skrubbe 15/2 14/5 Hunskrubber med rogn
Snæbel - - Totalfredet
Stalling - - Totalfredet frem til 11. maj 2014
Sø-ørred 16/11 15/1

Fredningstider i saltvand

Art Start Slut Note
Gedde 1/4 15/5
Havørred 16/11 15/1 Havørred i gydedragt (farvede fisk)
Helt 1/11 31/1 I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november - 28.(29.) februar
Laks 16/11 15/1 Laks i gydedragt (farvede fisk)
Rødspætte (Hun) 15/1 30/4 Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.
Skrubbe (Hun) 1/2 30/4 Vestlige Østersø og Lillebæltsområdet (område 22).
Snæbel 1/1 31/12 Totalfredet
ålekvabbe 15/9 31/1 Drægtige hunner

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

Art Mindstemål Note
Aborre 20 cm I saltvand
Aborre Ingen I ferskvand
Bars 36 cm
Bækørred 30 cm I ferskvand
Ferskvandskrebs 9 cm Flodkrebs (Astacus astacus). Måles fra pandetorn til den faste bagkant af hale- eller svømmeviftens midterstykke
Gedde 60 cm I ferskvand
Gedde 60 cm I saltvand
Gulål 35,5 cm I saltvand. I Limfjorden 38 cm. I Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm
Gulål fra Limfjorden 38 cm
Gulål fra øvrige farvande 35,5 cm
Havørred 40 cm
Havål 58 cm
Helt 36 cm I Ringkøbing Fjord: 34 cm
Hestemakrel 15 cm
Hummer Samlet længde: 25 cm

Rygskjoldslængde: 8,7 cm
Limfjorden
Hummer Samlet længde: 22 cm

Rygskjoldslængde: 7,8 cm
Skagerrak og Kattegat
Hummer Rygskjoldslængde: 8,7 cm Nordsøen
Hummer Samlet længde: 21 cm Østersøen og Bælterne
Hvilling 23 cm
Ising 25 cm
Jomfruhummer, fuld længde 13 cm Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer, fuld længde 8,5 cm Nordsøen
Jomfruhummer-haler 7,2 cm Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer-haler 4,6 cm Nordsøen
Kuller 27 cm Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Kuller 30 cm Nordsøen
Kulmule 27 cm Nordsøen
Kulmule 30 cm Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Laks saltvand
40 cm
Laks ferskvand
60 cm
 
Lubbe 30 cm
Multe 20 cm
Pighvar 30 cm
Rødspætte 25 cm Østersøen og Bælterne (område 22-32)
Rødspætte 27 cm Skagerrak, Kattegat og Nordsøen
Rødtunge 26 cm
Sandart 50 cm I ferskvand og Randers Fjord
Sej (Mørksej) 30 cm Skagerak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Sej (Mørksej) 35 cm Nordsøen
Skrubbe 18 cm Underområde 29-32 syd for 59 grader 30' N
Skrubbe 21 cm Underområde 26-28
Skrubbe 23 cm Vestlige Østersø (Område 22-25)
Skrubbe 25,5 cm Skagerrak, Kattegat og Nordsøen
Skærising 28 cm
Slethvarre 30 cm
Stalling 33 cm
Stamsild 30 cm
Sø-ørred 40 cm
Søtunge 24 cm
Torsk 30 cm Skagerrak og Kattegat
Torsk 38 cm Østersøen og Bælterne
Torsk 35 cm Nordsøen
Tunge 24,5 cm
Ålekvabbe 23,0 cm

Bemærk: For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål. Yderligere oplysninger om regler for mindstemål og fredningstider finder man her: www.fiskepleje.dk

rev. 20-05-2018

Fiskeringens hjemmeside benytter Cookies til at huske dine indstillinger og statistik.