www.FISKERINGEN.dk
- danmarksmester i fiskevand -

Vilkår for anvendelse

AFTALE MELLEM BRUGER OG Fiskeringen

Webstedet Fiskeringen består af diverse websider der vedligeholdes af Fiskeringen.

Webstedet Fiskeringen bliver tilbudt til dig under forudsætning af, at du accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser, der fremgår på andre sider af dette websted. Din fortsatte brug af webstedet Fiskeringen bekræfter derfor din accept af alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅRENE FOR ANVENDELSE

Fiskeringen forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan webstedet Fiskeringen tilbydes, inklusive men ikke begrænset til de afgifter/priser, der måtte være forbundet med brug af webstedet Fiskeringen.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEBSTEDER

Webstedet Fiskeringen kan indeholde genveje til andre websteder ("Links"). Disse websteder er ikke kontrolleret af Fiskeringen og Fiskeringen er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet eller opdateringer på disse websteder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne websteder. Fiskeringen er heller ikke ansvarlig for overførsel af data fra de eksterne kilder/websteder, der refereres til fra dette web-sted. Fiskeringen tilbyder kun disse genveje til dig som en bekvemmelighed og inkluderingen af disse genveje betyder ikke, at Fiskeringen indestår for disse websteder eller nogen relation med dets operatører br/>
MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse for din brug af webstedet Fiskeringen, indestår du overfor Fiskeringen, at du ikke vil benytte webstedet Fiskeringen til formål, der på nogen måde er ulovlige eller måtte krænke disse vilkår, betingelser og bemærkninger. Du må ikke benytte webstedet Fiskeringen på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe webstedet Fiskeringen eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med webstedet Fiskeringen. Du må ikke skaffe eller forsøge på at skaffe dig adgang til materiale med metoder, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller tilvejebragt igennem webstedet Fiskeringen.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Webstedet Fiskeringen kan indeholde opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, fora, sociale netværk, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er udformet på den måde, at du kan kommunikere med en større offentlighed eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikationstjenester"). Du skal derfor acceptere kun at anvende kommunikationstjenesterne til at udveksle, sende og modtage beskeder og materiale, der er anstændigt og relevant i forhold til den pågældende kommunikationstjeneste. Du skal derfor acceptere ikke at:
 • Bagvaske, udnytte, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke retssikkerheden for andre (så som retten til offentligt at ytre sig og privatlivets fred).

 • Offentliggøre, udveklse, oploade, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, spottende, æreskrænkende, uanstændigem usømmeligt ulovlige emner, navne, materiale eller information.

 • Uploade filer der indeholder software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), bortset fra hvis du selv ejer eller kontrollere rettighederne, eller har særlig tilladelse hertil.

 • Uploade filer der indeholder skadelige vira, ødelagte filer eller andet lignende software, der kan skade andres computere.
 • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester i en hvilken som helst form for forretningsmæssig sammenhæng, bortset fra i de tilfælde, hvor en kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne meddelelser/annoncering.

 • Starte eller fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.

 • Hente (downloade) enhver fil der er sendt af anden bruger i en kommunikationstjeneste hvor du enten ved eller burde vide, at disse filer ikke lovligt må distribuerespå denne måde.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters bidrag, i form af lovlige og ægte artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale fra original kilde, der måtte være indeholdt i en oploaded fil.

 • Begrænse eller forhindre andre besøgende på webstedet i brug eller fornæjelse af kommunikationstjenesterne.

 • Overtræde enhver regel om god opførsel og etik eller andre retningslinier, der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste.

 • Indsamle eller på andre måder gemme oplysninger om andre, herunder e-mail adresser uden indhentet samtykke.

 • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
Fiskeringen har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder Fiskeringen sig ret til at gennemse og evaluere ethvert materiale der er indlagt/sendt i en given kommunikationstjeneste samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. Fiskeringen forbeholder sig ret til at udelukke eller forhindre din adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, uden besked herom og uden yderligere begrundelse for udelukkelsen.

Fiskeringen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kunne videregive eller udlevere enhver oplysning, som er nødvendig for at kunne overholde gældende lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgsel fra stat og myndigheder, eller at redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, helt eller delvist uden yderligere begrundelse herfor.

Udvis altid forsigtighed når du videregiver personlige oplysninger, der kan identificere dig selv eller dine børn og familie i alle kommunikationstjenester på dette websted. Fiskeringen hverken godkender eller giver sit tilslutning til indhold, beskeder eller informationer, der kan findes vores kommunikationstjenester. Af denne grund fralægger Fiskeringen sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling, der direkte eller indirekte måtte være blive et resultat, som følge af din deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at udtale sig eller give oplysninger på vegne af Fiskeringen, og deres synspunkter og holdninger afspejler ikke nødvendigvist synspunkter og holdninger fra Fiskeringen.

Materialer indlæst/sendt på en kommunikationstjeneste kan være omfattet af forbrugsbegrænsninger, reproduktion og/eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du henter sådant materiale fra vores websted.

MATERIALE LEVERET TIL Fiskeringen ELLER SENDT TIL ET AF Fiskeringen WEBSTEDER

Fiskeringen gør ikke krav på ejerskab til de materialer (inklusive tilbagemeldinger og forslag) du leverer, uploader, indrykker, indlæser eller sender til webstedet Fiskeringen eller en af vores yilknyttede tjenester eller partnere (kollektive "indrykninger"). Hvis du leverer, uploader, indrykker, indlæser eller sender materiale til Fiskeringen giver du dog øjeblikkeligt tilladelse til at, Fiskeringen og dets tilknyttede partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften af deres Internet forretning, inklusiv og uden begrænsning rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere dit materiale; og at kunne publicere dit navn i forbindelse med materialet.

Der vil ikke blive udbetalt kompensation i forbindelse med brugen af Deres materiale. Fiskeringen forpligtiger sig IKKE til at sende eller anvende det materiale du har indsendt. Endvidere forbeholder Fiskeringen til hver en tid sig ret till at fjerne ethvert materiale, du har sendt og uden at informere dig herom.

Ved at levere, uploade , indrykke, indlæse eller sende materiale til webstedet Fiskeringen eller en af vores tilknyttede tjenester eller partnere, garanterer du hermed, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til materialet som beskrevet i denne sektion inklusive, og uden begrænsninger, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, uploade, indrykke, indlæse og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM WEBSTEDET Fiskeringen KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. Fiskeringen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I WEBSTEDET Fiskeringen PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DU MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA WEBSTEDET Fiskeringen BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT, NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DIG MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING OM DERES SPECIFIKKE SITUATION.

Fiskeringen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET Fiskeringen. LIGELEDES FRALÆGGER Fiskeringen SIG ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ Fiskeringen WEB-STEDET.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, ER ALLE SÅDANNE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER STILLET TIL RÅDIGHED "SOM DET ER" UDEN GARANTI OG BETINGELSER AF NOGEN ART. Fiskeringen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED DENNE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERET GRAFIK, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. Fiskeringen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUGEN ELLER FORBINDELSE TIL DETTE WEB-TED.
HVIS DU UNDER NOGLE OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEBSTED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT, BØR DU ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE WEBSTEDET Fiskeringen.

SERVICEKONTAKT : web@fiskeringen.dk

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

Fiskeringen forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige din adgang til webstedet Fiskeringen og de relaterede tjenester eller dele heraf. Som besøgende, bruger eller medlem af dette websted accepterer du hermed at, nærværende aftale er beskyttet af dansk og International lovgivning, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Som besøgende, bruger eller medlem af webstedet Fiskeringen er du forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion fra webstedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på webstedet Fiskeringen er: Copyright 2020 Fiskeringen og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt, er forbeholdt.

Alle rettigheder forbeholdes Fiskeringen Copyright 2020 Fiskeringen

Fiskeringens hjemmeside benytter Cookies til at huske dine indstillinger og statistik.