Bastrup sø, helårsbookning, uden motor


Se flere billeder


Sæson: Båd 2-1 hele året. Båd 2-2 fra 1. maj til 1. december.
Båd 2-1 bliver taget op og lagt på bukke ved begyndende islægning. Den kan dog stadig bookes og bruges, men der må under ingen omstændigheder sejles i is. Båden skal, om vinteren, søsættes fra slæbestedet 10 meter øst for "havnen".

Fiskeri: Godt geddefiskeri i maj og igen i efteråret oktober. Søen er meget overskuelig og en god "begyndersø". Karpefiskerne har også kastet deres kærlighed på søen.

Parkering: Parkér på p-plads ved Bastrupruinen. Gå direkte ned mod søen og følg stien langs søen mod højre ca. 100 meter til rydningen med shelteret, hvor "havnen" og slæbestedet ligger.

Bådenes placering: Bådene ligger ved Fiskeringens egen bro i den lille "havn".

Motor: Brug af motor er ikke tilladt, gælder også el-motor.

Grejkasse: Årer, anker og øse befinder sig i grejkassen, som er placeret på broen ved bådene.

Sikkerhedsudstyr: Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr.

Efter turen: Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden.

Fejl, mangler og forbedringer
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, eller har du en ide til forbedringer, så husk at melde disse til:
Email: ferskvand@fiskeringen.dk

Akut henvendelse
Er der talt om en akut henvendelse, så ring eller SMS til:
Telefon: +45 23 47 59 33

Vigtigt: Landpladsen, der ligger øst for havnen, kan ikke bookes. Fiskeri fra landpladsen er kun for FR-medlemmer. Enhver form for teltslagning er forbudt.

 


Google Maps

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig