Bastrup sø, helårsbookning


Se flere billeder

Vigtigt: Landpladsen, der ligger øst for havnen, kan ikke bookes. Fiskeri kun for FR- medlemmer. Enhver form for teltslagning er forbudt.

Motor: Sejlads med motor er ikke tilladt, gælder også el-motor.

Grejkasse: Årer i grejkassen ved bådene.

Fiskeri: God geddesø i maj og i oktober. Der er også ål. Hvad med karpefiskeriet? - Der må ikke anvendes selvfangende redskaber.

Parkering: Parker på Bastrupruinens P-plads. Gå direkte ned mod søen og følg stien langs søen mod vest ca. 100 m til rydningen med læskuret, hvor havnen og slæbestedet ligger.

Sæson: Båd 2-1 hele året. Båden bliver taget op og lagt på bukke ved begyndende islægning. Den kan dog stadig bookes og bruges, men der må under ingen omstændigheder sejles i is. Båden skal, om vinteren, søsættes fra slæbestedet 10 m øst for ""havnen"". Båd 2-2 fra 1/5 - 1/12

Kort: Kraks kort 104 F2

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig
Henter aktiviteter...