Hold ferie i naturen

7. juli 2020 11:43 , af Tommy S.U.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har moderniseret og opdateret den tidligere folder fra 2004 om reglerne for adgangen til naturen (kaldet bamsefolderen).

Den nye folder vedlægges som pdf.

Bemærk at folderen kun beskriver, hvad grundejeren mindst skal tåle, at borgerne må gøre i hans naturområder. Mange steder har lodsejeren givet lov til mere, fx som hos Naturstyrelsen, eller der kan være sket lokale indskrænkninger, fx gennem en fredning.

Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen

Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl

www.naturstyrelsen.dk