Københavns Nordhavn, Skudehavnen - "Tippen"


Sæson
Hele året ved isfrit. Der må IKKE sejles i is!


Fiskeri
Nem adgang til førsteklasses ørred- og torskepladser.


Adresse (nærmeste)
Østersøvej 46, 2150 Nordhavn. 


Parkering
Brug p-pladser ved "trekanten" ved Østersøvej og KUN der.


Båden
Båden er en Crescent 465.


Bådens placering
Båden ligger ved Fiskeriforeningen Stubbens bro ved plads 15 (den inderste bro i havnen).


Motor
Båden er monteret med en 20 hk motor med ekstern benzintank. Der skal bruges almindelig 95 oktan.
Se udførlig vejledning i brugen af motoren her nedenunder!


Vigtigt
Max. 3 knob i havnen! Vi får mange klager over for hurtig sejlads inde i havnen.


Grejkasse
Der er ingen grejkasse på denne facilitet. Alt er i båden.


Fortøjning
Læg mærke til fortøjningen inden du tager ud og fortøj på samme måde efter turen.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Vær særlig opmærksom på, at der er et anker i båden. I tilfælde af motorstop eller lignende er det livsvigtigt at kunne kaste anker og vente på hjælp!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Vigtigt vedr. sikkerhed til søs
Båden er tilsluttet Dansk Søredningsselskab. Ved behov for assistance i dansk farvand for bugsering til nærmeste havn, ring 2760 1106.
I nødsituationer forbundet med livsfare ringes 112.

Husk at holde god afstand af stensætninger, moler, lavvandede områder m.m.


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden.
Husk at fortøje og låse båden.
Husk at lægge sikkerhedssnoren til motoren tilbage på plads i stuverummet.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten så husk straks at melde disse til:


  Saltvandsinspektør
Mangler
saltvand@fiskeringen.dk
+45 

Bådpasser i Tippen
Bo Fisker
bo@fiskerne.net
+ 45 51 80 27 34


 

 

Vigtigt vedr. motorbetjeningen (Suzuki, 20 HK)


Benzintanken
Tanken skal være fuld, når du ankommer. Den må aldrig sejles tom for benzin og skal være fuld igen, når du afleverer båden.
Medbring derfor en fyldt 10 liters benzindunk til påfyldning af den mængde benzin, du har forbrugt på turen.


Benzinslangen
Slangen må ikke tages af! Hverken på motor eller tank, og den skal være på, når der påfyldes benzin.


Vigtigt vedr. benzinen i motorerne
Du skal derfor være meget opmærksom på kun at medbringe og efterfylde tanken med FRISK BENZIN, da benzin der f.eks. har stået i en dunk vinteren over danner kondensvand.
Kommer du gammel benzin med kondensvand i tanken til motoren vil det forhindre motoren i at holde sig kørende.
Det medfører, at motoren skal til service og det er en både bekostelig og tidskrævende affære for Fiskeringen og betyder samtidigt, at faciliteten må lukkes i en periode.
Sidst men ikke mindst er det et sikkerhedsspørgsmål for brugeren af båden.


Egenkontrol af motorens propel
Motoren er vippet op, når du ankommer til båden. Inden du vipper motoren ned, skal du huske at se efter, om propellen er uskadt og klar til brug.
Det sker desværre for tit, at propellen på Fiskeringens motorer beskadiges efter påsejling af f.eks. sten eller havbund.
Er der skader, så tag et foto med din mobiltelefon og husk at gem det til dokumentation.


Motoren vippes ned
Motoren skal altid være vippet op, når båden ligger i havn. Start derfor med at vippe motoren ned.
Der er en grå knap på undersiden af motoren. Den bruges, når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.
Der er en rød knap foran på motoren. Den skubbes til siden for at bestemme, hvor stram motoren er at dreje.


Montér sikkerhedssnoren
Montér sikkerhedssnoren med clipsen (ligger i stuverum på båden) på motorens stopknap og sæt snoren fast i dit tøj.
Så stopper motoren, hvis du falder i vandet, og båden sejler ikke væk fra dig.


Start af motoren
Åben luftskruen på tankdækslet.
Pump 3 gange med gummibolden og sæt gashåndtaget på start (giv ikke gas!).
Træk herefter i startsnoren og motoren starter. NB! Der er ingen choker!
Lad den gå i tomgang et par minutter. Se efter om kølestrålen er ok.


Stop af motor
Motoren stoppes ved at trykke på stopknappen.


Motoren skal vippes op efter brug
Der er en grå knap på undersiden af motoren. Den bruges, når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.


Vigtigt! Rød lampe
Hvis den røde lampe på motoren lyser konstant skal motoren stoppes omgående og der må ikke sejles videre!
Kast anker og kontakt herefter Dansk Søredningsselskab for at blive bugseret i havn igen.
Hvis den røde lampe på motoren blinker, kan der sejles videre. Men Facilitschefen skal kontaktes, da det er tid for service.


Fiskeringen er tilmeldt Dansk Søredningsselskab
For assistance ring: 2760 1106


Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Ved livsfare ring: 112

Oplys: bådens position, nødsituationens art, antal personer ombord, kendetegn ved båden og hjælpen du har brug for.


Sikkerhed


Planlæg din tur
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele turens varighed.
Brug f.eks. "Sejl Sikkert" appen eller DMI´s farvandsudsigt og tag det tage det rette tøj med ud fra udsigten.
Tag mad og drikke med.
Hold god afstand til områder med lav vanddybde, stenrev, moler m.m. Brug f.eks. appen "Krak til søs".

Mobiltelefon
Husk at oplade din mobiltelefon, inden du tager ud. Medbring gerne en powerbank, da batteritid er en vigtig faktor i en nødsituation.
Køb en vandtæt pose til mobiltelefonen, da den er meget følsom overfor vand og fugt.

Redningsvest
Husk redningsvest til alle ombord.

Nødsignaler
Husk en fløjte og en kraftig lygte.
Hvis du har, bør du medbringe nødraketter.


Nyttige apps

Sejl Sikkert
Hav altid viden om vind- og strømforhold samt sikkerhedsinformationer og søvejsregler lige ved hånden. Download Sejl Sikkert appen og kom velforberedt afsted på fisketuren.

Krak til søs
App med mange funktioner, såsom søkort, sporingsplotter, AIS, interessepunkter og ruter.

Nyttige linksdmi.dk
Få din lokale vejrudsigt og bliv klogere på vejr og varsler.