Helsingør Nordhavn


Sæson
Hele året undtagen ved islægning.


Fiskeriet
Øresund byder på det hele og rummer mange forskellige arter.


Adresse (nærmeste)
Nordhavnsvej, 3000 Helsingør


Parkering
Der er meget fine P-forhold på pladsen umiddelbart ved broen. Undlad at parkere på sejlklubbens område!


Bådens placering
Båden ligger ved bro 9, plads 04.


Båden
Båd nr. 38-2 er en Crescent 465.
Det er en 15 fods grøn/orange Kegnæs med lille overdækning/ruf. Den er indrettet med 2 stk. Attwood/Roberts stangholderbeslag og 2 Easi-troll downriggerbeslag.
Motoren er en 20 hk Suzuki motor.


Grejkasse
Der er ingen grejkasse på havnen til denne båd.
Årer, ankre og øser ligger i båden.


Sikkerhedsudstyr - vigtigt!
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Vær særlig opmærksom på, at der er et anker i båden. I tilfælde af motorstop eller lignende er det livsvigtigt at kunne kaste anker og vente på hjælp!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.). 


Trafikregler til søs
Vær varsom, da der kan være meget skibstrafik. Fisk ikke foran Færgehavnen eller i trafiksepareringszonerne. Det er både meget farligt, meget ulovligt og kan blive meget dyrt!


Søkort
Ved brug af søkort, brug "Sundet - nordlige del", eller medbring elektronisk søkort.


Efter turen
Vær opmærksom på korrekt fortøjning efter turen. Vær omhyggelig med rengøring, da der nemt samler sig skæl.


Dansk Søredningsselskab (DSRS)
Bådene er tilsluttet Dansk Søredningsselskab, som i tilfælde af motorproblemer, havari eller anden behov for hjælp i ikke-livstruende situationer bugserer til nærmeste danske havn. Mærkat med de nødvendige oplysninger er opklæbet i bådene.
Ved behov for assistance i dansk farvand - ring: 2760 1101. I nødsituationer forbundet med livsfare - ring: 112.
Læs mere på Dansk Søredningsselskab.


Motorbeskrivelse
Bådene har påmonteret en 20 hk. 4-takters motor (alm. blyfri benzin 95 oktan).
En 12 liters benzintank er placeret i aflåst rum i bådene. Forvent at motoren forbruger ca. 4 liter pr. time, så tag nok benzin med hjemmefra.
Benzinslangen må ikke tages af, hverken på motor eller tank, og den skal være på, når der påfyldes benzin.


Start af motor
Vip motoren ned, monter sikkerhedssnoren med clipsen på stopknappen og sæt snoren fast i dit tøj. Så stopper motoren, hvis du falder i vandet, og båden sejler ikke væk fra dig.
Fyld benzin i tanken og åben luftskruen på tankdækselet. Den må aldrig sejles tom for benzin. Tanken skal være fuld, når du afleverer båden.
Pump 3 gange med gummibolden og sæt gashåndtaget på start (giv ikke gas). Træk herefter i startsnoren og motoren starter. Lad den gå i tomgang et par minutter. Der er ingen choker! Se efter om kølestrålen er ok.


Stop af motor
Motoren stoppes ved at trykke på stopknappen.


Rød lampe
Hvis den røde lampe på motoren lyser konstant, skal motoren stoppes omgående, og der må ikke sejles videre. Kontakt Dansk Søredningsselskab for at blive bugseret hjem.
Hvis den røde lampe blinker, kan der sejles videre. Facilitschefen skal så kontaktes, da det betyder, at det er tid for service.


Husk at vippe motoren op efter brug
Motoren skal vippes op efter brug. Der er en grå knap på undersiden af motoren, der bruges når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.
Den røde knap foran, skubbes til siden for at bestemme hvor stram motoren er at dreje.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


  Saltvandsinspektører
Morten Rygaard Hede
Johnny Christensen
saltvand@fiskeringen.dk
+45 30 24 04 64

Bådpasser i Helsingør
Klaus Thomsen
kkt@kkthomsen.dk
+ 45 60 52 40 29


 

 

Google Maps


Vigtigt vedr. motorbetjeningen (Suzuki, 20 HK)


Benzintanken
Tanken skal være fuld, når du ankommer. Den må aldrig sejles tom for benzin og skal være fuld igen, når du afleverer båden.
Medbring derfor en fyldt 10 liters benzindunk til påfyldning af den mængde benzin, du har forbrugt på turen.


Benzinslangen
Slangen må ikke tages af! Hverken på motor eller tank, og den skal være på, når der påfyldes benzin.


Vigtigt vedr. benzinen i motorerne
Du skal derfor være meget opmærksom på kun at medbringe og efterfylde tanken med FRISK BENZIN, da benzin der f.eks. har stået i en dunk vinteren over danner kondensvand.
Kommer du gammel benzin med kondensvand i tanken til motoren vil det forhindre motoren i at holde sig kørende.
Det medfører, at motoren skal til service og det er en både bekostelig og tidskrævende affære for Fiskeringen og betyder samtidigt, at faciliteten må lukkes i en periode.
Sidst men ikke mindst er det et sikkerhedsspørgsmål for brugeren af båden.


Egenkontrol af motorens propel
Motoren er vippet op, når du ankommer til båden. Inden du vipper motoren ned, skal du huske at se efter, om propellen er uskadt og klar til brug.
Det sker desværre for tit, at propellen på Fiskeringens motorer beskadiges efter påsejling af f.eks. sten eller havbund.
Er der skader, så tag et foto med din mobiltelefon og husk at gem det til dokumentation.


Motoren vippes ned
Motoren skal altid være vippet op, når båden ligger i havn. Start derfor med at vippe motoren ned.
Der er en grå knap på undersiden af motoren. Den bruges, når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.
Der er en rød knap foran på motoren. Den skubbes til siden for at bestemme, hvor stram motoren er at dreje.


Montér sikkerhedssnoren
Montér sikkerhedssnoren med clipsen (ligger i stuverum på båden) på motorens stopknap og sæt snoren fast i dit tøj.
Så stopper motoren, hvis du falder i vandet, og båden sejler ikke væk fra dig.


Start af motoren
Åben luftskruen på tankdækslet.
Pump 3 gange med gummibolden og sæt gashåndtaget på start (giv ikke gas!).
Træk herefter i startsnoren og motoren starter. NB! Der er ingen choker!
Lad den gå i tomgang et par minutter. Se efter om kølestrålen er ok.


Stop af motor
Motoren stoppes ved at trykke på stopknappen.


Motoren skal vippes op efter brug
Der er en grå knap på undersiden af motoren. Den bruges, når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.


Vigtigt! Rød lampe
Hvis den røde lampe på motoren lyser konstant skal motoren stoppes omgående og der må ikke sejles videre!
Kast anker og kontakt herefter Dansk Søredningsselskab for at blive bugseret i havn igen.
Hvis den røde lampe på motoren blinker, kan der sejles videre. Men Facilitschefen skal kontaktes, da det er tid for service.


Fiskeringen er tilmeldt Dansk Søredningsselskab
For assistance ring: 2760 1103


Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Ved livsfare ring: 112

Oplys: bådens position, nødsituationens art, antal personer ombord, kendetegn ved båden og hjælpen du har brug for.


Sikkerhed


Planlæg din tur
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele turens varighed.
Brug f.eks. "Sejl Sikkert" appen eller DMI´s farvandsudsigt og tag det tage det rette tøj med ud fra udsigten.
Tag mad og drikke med.
Hold god afstand til områder med lav vanddybde, stenrev, moler m.m. Brug f.eks. appen "Krak til søs".

Mobiltelefon
Husk at oplade din mobiltelefon, inden du tager ud. Medbring gerne en powerbank, da batteritid er en vigtig faktor i en nødsituation.
Køb en vandtæt pose til mobiltelefonen, da den er meget følsom overfor vand og fugt.

Redningsvest
Husk redningsvest til alle ombord.

Nødsignaler
Hvis du har, bør du medbringe nødraketter og en kraftig lygte.


Nyttige apps

Sejl Sikkert
Hav altid viden om vind- og strømforhold samt sikkerhedsinformationer og søvejsregler lige ved hånden. Download Sejl Sikkert appen og kom velforberedt afsted på fisketuren.

Krak til søs
App med mange funktioner, såsom søkort, sporingsplotter, AIS, interessepunkter og ruter.

Nyttige linksdmi.dk
Få din lokale vejrudsigt og bliv klogere på vejr og varsler.