Helsingør Nordhavn

 Se flere billeder

 

Vigtigt
Bådene er tilsluttet Dansk Søredningsselskab, som i tilfælde af motorproblemer, havari eller anden behov for hjælp i ikke-livstruende situationer bugserer til nærmeste danske havn. Mærkat med de nødvendige oplysninger er opklæbet i bådene.
Ved behov for assistance i dansk farvand - ring: 2760 1101. I nødsituationer forbundet med livsfare - ring: 112.
Læs mere på Dansk Søredningsselskab.

Motorbeskrivelse
Bådene har påmonteret en 20 hk. 4-takters motor (alm. blyfri benzin 95 oktan).
En 12 liters benzintank er placeret i aflåst rum i bådene. Forvent at motoren forbruger ca. 4 liter pr. time, så tag nok benzin med hjemmefra.
Benzinslangen må ikke tages af, hverken på motor eller tank, og den skal være på, når der påfyldes benzin.

Start af motor
Vip motoren ned, monter sikkerhedssnoren med clipsen på stopknappen og sæt snoren fast i dit tøj. Så stopper motoren, hvis du falder i vandet, og båden sejler ikke væk fra dig.
Fyld benzin i tanken og åben luftskruen på tankdækselet. Den må aldrig sejles tom for benzin. Tanken skal være fuld, når du afleverer båden.
Pump 3 gange med gummibolden og sæt gashåndtaget på start (giv ikke gas). Træk herefter i startsnoren og motoren starter. Lad den gå i tomgang et par minutter. Der er ingen choker! Se efter om kølestrålen er ok.

Stop af motor
Motoren stoppes ved at trykke på stopknappen.

Rød lampe
Hvis den røde lampe på motoren lyser konstant,skal motoren stoppes omgående, og der må ikke sejles videre. Kontakt Dansk Søredningsselskab for at blive bugseret hjem.
Hvis den røde lampe blinker, kan der sejles videre. Facilitschefen skal så kontaktes, da det betyder, at det er tid for service.

Sikkerhedsudstyr - vigtigt!
Du skal selv medbringe sikkerhedsudstyr! Husk som minimum redningsvest og opladt mobiltelefon.

Trafikregler til søs
Vær varsom, da der kan være meget skibstrafik. Fisk ikke foran Færgehavnen eller i trafiksepareringszonerne. Det er både meget farligt, meget ulovligt og kan blive meget dyrt!

Søkort
Ved brug af søkort, brug "Sundet - nordlige del", eller medbring elektronisk søkort.

Efter turen
Vær opmærksom på korrekt fortøjning efter turen. Vær omhyggelig med rengøring, da der nemt samler sig skæl.

Husk at vippe motoren op efter brug
Motoren skal vippes op efter brug. Der er en grå knap på undersiden af motoren, der bruges når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.
Den røde knap foran, skubbes til siden for at bestemme hvor stram motoren er at dreje.

Grejkasse: Årer, ankre og øser ligger i bådene.

Fiskeri: Øresund byder på det hele og rummer mange forskellige arter.

Parkering: Der er meget fine P-forhold på pladsen umiddelbart ved broen. Undlad at parkere på sejlklubbens område!

Sæson: Hele året undtagen ved islægning.

Google Maps


 

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig