Bagsværd sø, uden motor


5-3: Rudkøbingjolle

5-4: Fiskeringsjolle - "Træsko"

Sæson: Hele året.


Fiskeri:  Bagsværd Sø har en fin bestand af sandarter og gedder. Søen er lavvandet og langsom dørgning med højtgående woblere, særligt efterår og vinter, har vist sig givtig. Ud over ovennævnte arter er der også store karper i søen!


Parkering: Parkér på p-pladsen umiddelbart efter Aldershvile Pavillonen.


Bådenes placering: Bådene ligger ved broen lige fremme for p-pladsen ud for broplads nr. 55 og nr. 56.


Motor: Sejlads med motor er forbudt. Det gælder også elmotor.


Grejkasse: Grejkassen står bag det sorte træhus. I kassen finder du årer, anker, øse, vejledning vedr. færdsel på søen m.m.


Sikkerhedsudstyr: Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr.


Fortøjning: Bådene skal fortøjes med stævnen udad mod søen. Når du kommer ind hægtes fortøjningen fra pælen i vandet fast i stævnen. Dernæst hægtes begge agterfortøjningerne fra broen fast i agterenden af båden. Så går du i land og trækker båden ud, hvorefter du låser den røde bøjle, der sidder i kæden, fast sammen med den store røde ring i pælen på broen.


Efter turen: Husk at rydde op, rengøre og låse båden.


Fejl og mangler: Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at melde disse til:

Fiskeringens facilitetschef: email: jes@fiskeringen.dk ● telefon: +45 7025 9960.

Vigtigt

  • Der afholdes ro-regattaer på flere datoer hvert år, hvorfor der på disse datoer vil være lukket for bookning.
  • Ophold inden for den afmærkede kapsejladsbane og sejlads parallelt med denne, nærmere end 100 meter fra den sydligste bøjerække, er forbudt for fartøjer, der ikke benyttes til træning eller som ledsagefartøj.
  • Altså: bådfiskeri forbudt i kapsejladsbanen!
  • Krydsning af banerne må kun ske, når det utvivlsomt kan ske uden ulempe for trænende fartøjer eller sådannes ledsagefartøj.
  • Sejlads og ophold nærmere end 50 meter samt landgang på øen Gåseholmen i fuglenes yngletid - 1/4 til 31/7 - er forbudt. Uden for dette tidsrum må ophold på øen kun være kortvarigt - altså ikke et karpespot!
  • NB! Der må ikke sejles ind i kanalen til Lyngby Sø!
  • Læs vejledning i grejkassen!