Bagsværd Sø, uden motor


Bådene i Bagsværd Sø


5-3: Rudkøbingjolle


5-4: Fiskeringsjolle


Båden er monteret med 4 stangholderbeslag til brug med Attwood-stangholderen (IKKE kopi-holderen fra Berkley!)

Sæson 
Hele året på nær april måned.


Fiskeriet
Bagsværd Sø har en fin bestand af sandarter, gedder, pæne aborrer og store karper.
Søen er lavvandet og langsom dørgning med højtgående woblere, særligt efterår, vinter og det tidlige forår, har vist sig effektiv.
Bagsværd Sø har desværre været udsat for gentagne tilfælde af fiskedød gennem årene, hvor store dele af bl.a. sandartbestanden er blevet udryddet.
Fanger du en sandart, så hjælp derfor søen og bestanden ved at genudsætte den.


Adresse (nærmeste)
Slotsparken 30, 2880 Bagsværd: Google Maps.


Parkering
Parkér på p-pladsen umiddelbart efter Aldershvile Pavillonen og før bommen.


Bådenes placering
Bådene ligger ud for broplads nr. 55 og nr. 56 ved broen lige fremme for p-pladsen.


Motor
Sejlads med motor er forbudt. Det gælder også elmotor.


Grejkasse
Grejkassen står bag det sorte træhus. I kassen, der er mærket "Fiskeringen", finder du årer, anker, øse m.m.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Fortøjning
Bådene skal fortøjes med stævnen udad mod søen. Når du kommer ind hægtes fortøjningen fra pælen i vandet fast i stævnen. Dernæst hægtes begge agterfortøjningerne fra broen fast i agterenden af båden. Så går du i land og trækker båden ud, hvorefter du låser den røde bøjle, der sidder i kæden, fast sammen med den store røde ring i pælen på broen.


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden. Husk at låse grejkassen


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


 Ferskvandsinspektør
 Lars "Frø" Nielsen
 ferskvand@fiskeringen.dk
 +45 23 47 59 33

 Bådpasser ved Bagsværd Sø
 Vladan Gavrilovic
 vladan@fiskeringen.dk
 +45 29 26 22 19


 


Vigtigt


Der afholdes ro-regattaer på flere datoer hvert år, hvorfor der på disse datoer vil være lukket for bookning.


Ophold inden for den afmærkede kapsejladsbane og sejlads parallelt med denne, nærmere end 100 meter fra den sydligste bøjerække, er forbudt for fartøjer, der ikke benyttes til træning eller som ledsagefartøj.


Altså: bådfiskeri forbudt i kapsejladsbanen!


Krydsning af banerne må kun ske, når det utvivlsomt kan ske uden ulempe for trænende fartøjer eller sådannes ledsagefartøj.


Sejlads og ophold nærmere end 50 meter samt landgang på øen Gåseholmen i fuglenes yngletid - 1/3 til 31/8 - er forbudt.
Uden for dette tidsrum må ophold på øen kun være kortvarigt - altså ikke et karpespot!


NB! Der må ikke sejles ind i kanalen til Lyngby Sø!


Fredningstider og mindstemål


Gedde
15. marts - 30. april.
Mindstemål: 60 cm.


Sandart
01. maj - 31. maj.
Mindstemål: 50 cm.