Bagsværd Sø, uden motor


Bådene i Bagsværd Sø


5-3: RudkøbingjolleBåden er monteret med 4 stangholderbeslag til brug med stangholderen fra Attwood.
(IKKE kopi-holderen fra Berkley!).

5-4: Fiskeringsjolle ("Træsko")Båden er monteret med 2 stangholderbeslag til brug med stangholderen fra Attwood.
(IKKE kopi-holderen fra Berkley!).

Sæson 
Hele året. Dog ikke april måned.


Fiskeriet
Bagsværd Sø har en fin bestand af sandarter og gedder. Søen er lavvandet og langsom dørgning med højtgående woblere, særligt efterår, vinter og det tidlige forår, har vist sig effektiv. Ud over ovennævnte arter er der også pæne aborrer og store karper i søen!

Bagsværd Sø har været udsat for gentagne tilfælde af fiskedød gennem årene, hvor store dele af bl.a. sandartbestanden er blevet udryddet.
Fanger du en sandart, så hjælp derfor søen og bestanden ved at genudsætte den.


Adresse (nærmeste)
Slotsparken 30, 2880 Bagsværd


Parkering
Parkér på p-pladsen umiddelbart efter Aldershvile Pavillonen og før bommen.


Bådenes placering
Bådene ligger ud for broplads nr. 55 og nr. 56 ved broen lige fremme for p-pladsen.


Motor
Sejlads med motor er forbudt. Det gælder også elmotor.


Grejkasse
Grejkassen står bag det sorte træhus. I kassen, der er mærket "Fiskeringen", finder du årer, anker, øse m.m.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon.  


Fortøjning
Bådene skal fortøjes med stævnen udad mod søen. Når du kommer ind hægtes fortøjningen fra pælen i vandet fast i stævnen. Dernæst hægtes begge agterfortøjningerne fra broen fast i agterenden af båden. Så går du i land og trækker båden ud, hvorefter du låser den røde bøjle, der sidder i kæden, fast sammen med den store røde ring i pælen på broen.


Efter turen
Husk at rydde op, rengøre og låse båden.


Facilitetspasser
Se oversigten over facilitets-passerer, bådinspektører og facilitetschef.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


Fiskeringens facilitetschef

jes@fiskeringen.dk | +45 70 25 99 60


Vigtigt


Der afholdes ro-regattaer på flere datoer hvert år, hvorfor der på disse datoer vil være lukket for bookning.


Ophold inden for den afmærkede kapsejladsbane og sejlads parallelt med denne, nærmere end 100 meter fra den sydligste bøjerække, er forbudt for fartøjer, der ikke benyttes til træning eller som ledsagefartøj.


Altså: bådfiskeri forbudt i kapsejladsbanen!


Krydsning af banerne må kun ske, når det utvivlsomt kan ske uden ulempe for trænende fartøjer eller sådannes ledsagefartøj.


Sejlads og ophold nærmere end 50 meter samt landgang på øen Gåseholmen i fuglenes yngletid - 1/4 til 31/7 - er forbudt.
Uden for dette tidsrum må ophold på øen kun være kortvarigt - altså ikke et karpespot!


NB! Der må ikke sejles ind i kanalen til Lyngby Sø!