Vedbæk Havn


Sæson
Hele året ved isfrit.


Fiskeriet
Der er fine muligheder for torsk, sild, ørred, hornfisk, makrel, diverse fladfisk og meget mere! Vær meget omhyggelig med rengøringen, hvis du har mange fisk i båden!
Syd for Ven er der en dyb rende, prøv kanten af denne til gode sommertorsk over målet. Husk at når du troller nordpå mod Rungsted og indtil 3 sømil fra land (Lous Flak f.eks.) er du i det særlige område med trollingrestriktioner = 2 stænger pr. mand og max. 4 stænger på båden, samt kun downriggere, ikke dipsyer m.m.


Adresse
Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk: Google Maps


Vedbæk Havn
Se mere om havnen her: Vedbæk Havn.


Parkering
Benyt autoriseret p-plads!


Bådenes placering


Motor
Bådene er monteret med 20 hk. påhængsmotorer tilsluttet eksterne benzintanke.


Motorbetjening (skal læses grundigt og overholdes)
Se faktaboks.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar! Og husk at bevar roen, hvis noget går galt.
Tag aldrig ud i mere end 7-8 m/s vindstyrke!


Årer og anker
Er i båden. Kontrollér selv dette inden afsejling. Sejl ikke ud uden et anker!


Dansk Søredningsselskab
Ved behov for assistance i dansk farvand ved f.eks. motorstop, ring 2760 1103, og du bliver trukket til nærmeste havn.
Kontaktdata til Søredningstjenesten er opsat i bådene, men tast det ind i din mobiltelefon for hurtigt opkald.


Fortøjning
Læg mærke til fortøjningen og fortøj båden på samme måde igen efter turen.
Vær MEGET opmærksom på, at bådene skal fortøjes korrekt efter brug!


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden. Husk at låse grejkassen


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


  Saltvandsinspektør
Mangler
saltvand@fiskeringen.dk
+45 

Bådpasser i Vedbæk
Gert Hvarregaard
ghvarregaard@gmail.com
+45 24 97 88 78


 

 


Motorbeskrivelse og -betjening


Bådene har fastmonteret 20 Hk motor med ekstern benzintank. Der skal bruges alm. 95 oktan benzin.

Benzinslangen må ikke tages af, hverken på motor eller tank, og den skal være på, når der påfyldes benzin.

Motoren skal vippes op efter brug
Der er en grå knap på undersiden af motoren der bruges når motoren skal vippes. Se vejledning på motoren.

Den røde knap foran, skubbes til siden for at bestemme hvor stram motoren er at dreje.

Start
Fyld benzin i tanken og åben luftskruen på tankdækselet. Den må aldrig sejles tom for benzin. Tanken skal være fuld når du afleverer båden.

Vip motoren ned, monter sikkerhedssnoren med clipsen på stopknappen og sæt snoren fast i dit tøj. Så stopper motoren, hvis du falder i vandet, og båden sejler ikke væk fra dig.

Pump 3 gange med gummibolden og sæt gashåndtaget på start ( giv ikke gas ). Træk herefter i startsnoren og motoren starter. Lad den gå i tomgang et par minutter. Der er ingen choker ! Se efter om kølestrålen er ok.

Motoren stoppes ved at trykke på stopknappen.

Hvis den røde lampe på motoren lyser konstant skal motoren stoppes omgående, og der må ikke sejles videre. Kontakt Dansk Søredningsselskab for at blive bugseret hjem.

Hvis den røde lampe blinker kan der sejles videre. Men Facilitschefen skal kontaktes, da det er tid for service af motoren.


Fiskeringen er tilmeldt Dansk Søredningsselskab
For assistance ring: 2760 1103


Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Ved livsfare ring: 112

Oplys: bådens position, nødsituationens art, antal personer ombord, kendetegn ved båden og hjælpen du har brug for.


Sikkerhed


Planlæg din tur
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele turens varighed.
Tag aldrig ud i mere end 7-8 m/s vindstyrke! 

Brug f.eks. "Sejl Sikkert" appen eller DMI´s farvandsudsigt og tag det tage det rette tøj med ud fra udsigten.
Tag mad og drikke med.
Hold god afstand til områder med lav vanddybde, stenrev, moler m.m. Brug f.eks. appen "Krak til søs".

Mobiltelefon
Husk at oplade din mobiltelefon, inden du tager ud. Medbring gerne en powerbank, da batteritid er en vigtig faktor i en nødsituation.
Køb en vandtæt pose til mobiltelefonen, da den er meget følsom overfor vand og fugt.

Redningsvest
Husk redningsvest til alle ombord.

Nødsignaler
Hvis du har, bør du medbringe nødraketter og en kraftig lygte.


Nyttige apps

Sejl Sikkert
Hav altid viden om vind- og strømforhold samt sikkerhedsinformationer og søvejsregler lige ved hånden. Download Sejl Sikkert appen og kom velforberedt afsted på fisketuren.

Krak til søs
App med mange funktioner, såsom søkort, sporingsplotter, AIS, interessepunkter og ruter.

Nyttige linksdmi.dk
Få din lokale vejrudsigt og bliv klogere på vejr og varsler.