Esrum å, zone 1

Esrum å zone 1
Der er lavet ændriger af zonegrænser i 2022, så de to zoner nu er ca. lige store. Desuden er der ændringer i de lodsejere vi har aftaler med. Brug de nye GoogleMaps kort til at se hvor vi har fiskeret. Der kan zoomes og panoreres i kortene. 

Vigtigt
Der må ikke fiskes i den lille skov fra Esrum Hovedgade (i Esrum By) til den off. sti i skovens nordlige udkant.
Husk, at lukke ALLE låger når du passerer hegn og skel. Man må IKKE gå, hvor vi ikke har fiskeret!
Max 4 personer pr. dag.

Fiskeri
I ørredens fredningsperioden fra den 16. november til og med den 28./29. februar er alt fiskeri forbudt. Åen kan ikke bookes i denne periode.
Brinkerne er hule! Det er her ørreden står. Gennemsnitsvægt op til 3,5 kg.
Under elektrofiskeri er der fanget fisk op til 12 kg. Hold hovedet koldt! Der må også fiskes med orm, men krogstørrelsen skal være minimum 2. Mindstemål skal overholdes. Bækørred 35 cm og havørred 40 cm.
Gedder må meget gerne tages med hjem.

Parkering
Der er 4 muligheder for parkering ved zone 1. Tryk på "P" markørerne i kortet, så kommer der en beskrivelse frem.  

Sæson: 1/3 - 15/11.

(Senest opdateret af Christian Arp-Hansen juli 2022)

75 cm havørred fra april måned. Zone 1.