Årets gang

2022


Se 2023 Se 2021 Se 2020

December 2022


08-12-2022: Sjælsø


Man skal kende sin besøgelsestid!

Det nåede lige at være frostvejr i eet døgn - så var der 2 cm is på Sjælsø!

Ferskvandsinspktøren stod måbende på bredden med alt ophalergrejet og kunne konstantere, at han hellere skulle have medbragt isbor og skøjter.

Med den vejrmelding DMI præsenterer, så bliver det først til næste år, at de både kommer på land.Bådene sidder fast!

Tak til:
Ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen.


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 Fotos l Tekst
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


December 2022


07-12-2022: Sjælsø


Facilitetsbestyrer ved Esrum Sø, Benny Østergaard, havde igen i år fundet en pivkold dag at tage Sørup-bådene på land.

Vi havde lige eet kvarter til at komme i gang i, så væltede sneen ned. Det gik så hurtigt at værktøj, nøgler, låse, tovværk, og fortøjninger ustandselig forsvandt i sneen.

Selv årer og bundbrædder blev væk, og til sidst kunne vi end ikke finde den store solide bom som skulle ligge over slæbestedet.

Men det var flot vejr og en go´ oplevelse, og Benny havde som sædvanligt skaffet en håndfuld stærke mænner som kunne tage fat.

I år prøver vi med en ny vinterbåd, det bliver båd nr 1-1 en af de store Smartliner alu-både.Båd-optagning i snestorm!

Tak til:
Ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, facilitetsbestyrer Benny Østergaard og folkene fra Esrum Å-laug, ikke bare for indsatsen denne dag, men også for, år ud og år ind, at passe bådene i Sørup på allerbedste vis.
Også tak til Christian Hequet fra Farum Lystfiskerforening for at komme og medvirke.


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


December 2022


07-12-2022: Bestyrelsens udvidede julefrokost


Den første onsdag i december afholder Fiskeringens bestyrelse traditionen tro det årlige, udvidede, julebestyrelsesmøde.

Igen i år fandt det sted i Nærum Fiskeklubs lokaler på Skovlyskolen i Holte.

At mødet er udvidet betyder, at der også inviteres personer, der udover bestyrelsen har et særligt tillidshverv i Fiskeringen eller som i løbet af året har ydet en særlig eller ekstraordinær indsats.

"De gamle drenge" fra Nærum havde igen i år pyntet flot op, så deltagerne kunne indtage julemaden i meget hyggelige omgivelser.Julestemning i Nærum Fiskeklubs lokaler

 Tekst l Foto l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


November 2022


24-11-2022: Renovering og omplacering af både


Nyrenoveret Fiskeringsjolle/"Træsko" fra Farum Sø (båd 7-1) blev i dag kørt til Bagsværd Sø. Her skal den midlertidigt erstatte en tilsvarende Fiskeringsjolle/"Træsko" (båd 5-4), der blev kørt retur til "bådværftet" ved Farum Sø for renovering. 

Båden forventes færdigrenoveret i løbet af vinteren 2023 og skal derpå retur til Bagsværd Sø.

Fiskeringen regner med fremover, at have 2 Fiskeringsjoller/"Træskoer" liggende i Bagsværd Sø.Den nyrenoverede Fiskeringsjolle på vej fra Farum til Bagsværd


Båden er fremme ved Bagsværd Sø og blevet søsat


Fortøjet!Den gamle 5-4 tages op for en tiltrængt renoveringRetur ved "bådværftet" ved Farum Sø. 2 Fiskeringsjoller afventer renovering.


Tak til:
Ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, næstformand Anders Villadsen og dagens trailerchauffør Henrik Jart.


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


November 2022


22-11-2022: Møde med udvikleren af Fiskeringens hjemmeside


Der er funtioner der stadig driller og funktioner der er svært gennemskuelige på Fiskeringens hjemmeside.

Derfor afholdt Fiskeringens WEB-arbejdsgruppe nok et møde med firmaet MemberLink, der er udvikler af Fiskeringens bookingsystem og hjemmeside m.m.

Kristian Nielsen fra MemberLink mødtes tirsdag den 22. november 2022 med Lars Peter Jønsson og Morten Søndergaard i Farums klubhus ved Farum Sø.Lars fortæller, mens Kristian udtænker løsninger

Det var en godt møde og Kristian Nielsen havde positive nyheder med. Noget er næsten løst, mens andet bør kunne løses i nærmeste fremtid.

Det der stadig driller er primært:
- muligheden for tilkøb af gæstekort efter en booking er foretaget.
- muligheden for tilførelse af en gæst efter en booking er foretaget.
- at opsætningen af familiemedlemskaberne bliver mere gennemskuelige.

Sidstnævnte er en kompliceret opsætning med 17 forskellige klubber med hvert sit kontingent, så her skal der graves dybt eller omtænkes.


Tak til: kasserer Lars Peter Jønsson, formand Morten Søndergaard og Kristian Nielsen fra MemberLink.


 Tekst, foto og WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


September 2022


08./11.09.2022: Den årlige bestyrelsestur


Fiskeringens bestyrelse har én årlig tur til ét af Fiskeringens huse. I år faldt valget på huset i Knäred ved Lagan-elven.

På turen er der et fagligt indhold svarende til et almindeligt bestyrelsesmøde, men derudover står den på afslapning, hygge, god mad og vin/øl. Og så bliver der alligevel hele tiden snakket og tænkt Fiskeringen!Udsigten fra huset set opstrøms


I år var vi desværre løbet ind i et meget vanskeligt lakseår i Lagan-elven. Oddsene var i dén grad imod os: ekstremt varmt vand og lav til næsten igen vandføring. Laksene ville ganske enkelt ikke noget!Der var ikke megen vandføring i Lagan-elven!


Men så er der så mange andre skønne oplevelser i nærheden. Morten og Anders fiskede efter gedder/aborrer/sandarter opstrøms huset fra båden, der ligger ved huset. Der blev medefisket af Kris lige nedenfor huset, hvor især skaller og brasener holder til. Jes var en tur forbi båden i Hjörneredsjön og fik sat kølskinnen på plads igen. Bjørn havde hjemmefra indkøbt et nyt toiletsæde med softclose og en ny WiFi-router. Begge dele blev installeret, mens vi var der.Bjørn drømmer om mere vand i Vänneån!


Lars agerede guide langs Vänneån, hvor han uselvisk fremviste sine favoritspots; særligt synet af "Jønssons Pool" vakte begejstring. Fiskeriet i Vänneån var desværre lukket på grund af for lav vandstand.Lars tegner og fortæller ved Ljungsjön


Som erstatning for det manglende laksefiskeri blev det til 2 dages fiskeri i naturskønne Ljungsjön, som ligger ca. 25 minutters kørsel fra huset. En skøn skovsø med udsatte regnbue- og brunørreder fra Vänneåns eget dambrug - "Vänneåns Fiskodling". Tænk hvis der lå et par både i dén sø!Anders fisker i Ljungsjön. Der var mange fisk, men de var forsigtige!"Brunørreder"/bækørreder fra Ljungsjön


Fredag aften serverede Vladan "Balkan-gryde" med tilhørende serbisk kvæde-brændevin (Rakija) - dét var altsammen godt!Opstrøms Kvarnen i Knäred


Der planlægges allerede nu for næste års bestyrelsestur!


 Tekst l Fotos l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


JULI 2022


03-07-2022: Laganhuset - gavlen færdigmalet


Det skulle vise sig at være noget af et heste-arbejde, at få ordnet gavlen i Fiskeringens hus i Knäred ved Laganelven!

Et stillads blev fragtet fra Sjælland til Sverige og sat op, således at huspasser Benny Normann Jensen og medhjælpere kunne påbegynde det slidsomme arbejde med at få skrabet den gamle maling af gavlbrædderne, da der var på et tidspunkt anvendt en forkert maling. Den var nu "boblet op" og begyndt at skalle af.

Dernæst skulle gavlen, inkl. udhæng og vinduer, males og stilladset nedtages og fragtes retur til Sjælland ingen. Men det hele lykkedes!

Undervejs med arbejdet fik huspasser Benny også tid til at udbedre andre ting ved huset og tænke tanker omkring fremtidige projekter.Flot tager gavlen sig ud. Må det vare længe, før den skal ordnes igen!

STOR tak til: huspasser Benny Normann Jensen, stilladsmand Kenneth Thostrup og skiftende hjælpere: Ole "Basse" Gammelmark, Kent Bødker Hyldahl og Tommy Fejrskov samt kasserer Lars Peter Jønsson.


 Foto
 Benny Normann Jensen
 Huspasser
 Mail til Benny

 Tekst og WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 Mail til Morten

[ Til Top ]


JUNI 2022


20-06-2022: Møde med udvikleren af Fiskeringens hjemmeside


Der er funtioner der driller, funktioner der er svært gennemskuelige og funktioner der ikke virker på Fiskeringens hjemmeside.

Derfor afholdt Fiskeringens WEB-arbejdsgruppe et møde med firmaet MemberLink, der er udvikler af Fiskeringens bookingsystem og hjemmeside m.m.

Kristian Nielsen fra MemberLink mødtes mandag den 20. juni 2022 med Lars Peter Jønsson, Morten Søndergaard og Erik Winther i Farums klubhus ved Farum Sø.Lars tegner og fortæller, mens Kristian lytter og grubler

Det var en godt møde og Kristian Nielsen havde løsningsforslag på de fleste af Fiskeringens problemer. Noget kan løses hurtigt og enkelt, mens andet skal løses længere nede i "maskinrummet".

Vi er meget fortrøstningsfulde og håber således snart:
- at der kan tilkøbes gæstekort efter en booking er foretaget.
- at klip automatisk tilbageføres ved afbooking af en facilitet med motor.
- at der indsættes en "Google Translate" funktion, så teksten automatisk kan skiftes til f.eks. engelsk, polsk eller litauisk.

Og tilretning af en del uhensigtsmæssigheder, som mest er til hovedbrud for Fiskeringens administratorer.

På længere sigt ser vi frem til, at der kommer helt styr kontingenopkrævningen for familiemedlemskaberne. Det er en noget kompliceret opsætning med 17 forskellige klubber med hvert sit kontingent, så her skal der graves dybt eller omtænkes.


Tak til: kasserer Lars Peter Jønsson, formand Morten Søndergaard, bestyrelsesmedlem Erik Winther og Kristian Nielsen fra MemberLink.


 Tekst, foto og WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MAJ 2022


31-05-2022: Maler-arbejdet med Laganhuset fortsætter


Det har vist sig at være en større opgave at få skrabet den gamle maling af den nordvendte gavl af huset i Knäred.

Men huspasser Benny Normann Jensen og hans skiftende medhjælpere arbejder ufortrødent videre og skal nok blive færdige!Benny påfører gavlen den rigtige Falunrøde slamfarve-maling.


Udhænget får også en tur


Vejret skiftede hele tiden fra sol til regn. Regn = pause!

Tak til: huspasser ved Lagan Benny Normann Jensen og Ole "Basse" Gammelmark.


 Fotos
 Ole "Basse" Gammelmark
 Revisor i Fiskeringen
 Send en mail til Ole

 Tekst og WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MAJ 2022


27-05-2022: Så er Arresø klar til sandartsæson 2022!


Arresø har fået ny bådpasser i form af Martin Jørgensen fra Nordsjællands Lystfiskerklub. 

Han er vældig hooked på opgaven som bådpasser og vil bl.a. sætte nogle bolte i fenderlisten, som ikke har det så godt, og så vil han komme forbi ferskvandsinspektøren en dag og hente et større anker og nogle fenderballoner.

Det bliver spændene at se, hvordan Arresø fisker i år, nu hvor erhvervsfiskeren, for en tid, ikke er der.Martin Jørgensen - ny bådpasser ved Arresø


Båden i Arresø

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og bådpasser ved Arresø Martin Jørgensen (Nordsjællands Fiskeklub).


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


29-04-2022: Så blev ferskvandsbådene klar til sæson-premiere!


Så fik Henrik Jart og Lars "Frø" kørt ad Holbækmotorvejen til "Motorvejen" i Holbæk og hentet de sidste 4 motorer hos mekaniker Madsen.
Senere på dagen blev de 2 store alujoller, der har hjemme i Holte Yachtklub, sejlet fra Farum Sø og over Furesøen til Holte.
Så Fiskeringens ferskvandsbåde melder: "Klar til sæsonstart 2022""Motorvejen"


Motormekaniker Madsen


På vej over Furesøen til Holte - og så retur på cykel!


Et flot syn!

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og trailerchauffør Henrik Jart (Farum Lystfiskerforening).


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


28-04-2022: De sidste både blev lagt i vandet


Fiskeringens ferskvandsinspektør, Lars "Frø" Nielsen, kaldte til samling for at få de sidste både i vandet inden sæsonstart.
Det foregik ved Farum Sø og Farum Lystfiskerforenings interne "bådpasserteam" støttede som vanligt op. Og de var ikke for fine til samtidigt at hjælpe SU, Lystfiskerforeningen og Furesø Kommune med også at få deres både i vandet.Christian Hecquet og Anders Villadsen søsætter en Fiskeringsbåd


En af SU´s både venter på at komme i vandet


Pyha - Lystfiskeriforeningens både er tunge!


Furesø Kommunes udlejningsbåde kom også i vandet!

Tak til: ferskvandsinspektør Lars"Frø" Nielsen, formand Morten Søndergaard, næstformand Anders Villadsen, revisor Ole "Basse" Gammelmark, bådpasser ved Bure Sø Mogens Thomsen, bådpasser ved Stavnsholt og huspasser i Knäred Benny Normann Jensen, bådpasser ved Bastrup Sø Christian Hecquet, Tommy Fejrskov, Nicolaus Geist begge Farum LF. og endelig Jesper Winding Lauesen fra Lystfiskeriforeningen. 


 WEB l Tekst
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


27-04-2022: Esrum-bådene lagt i vandet


Esrum Å-Laugs trofaste bådpasserteam trådte atter i karakter denne dag, hvor Fiskeringens 4 både i Sørup Havn i Esrum Sø kom i vandet.
Og det er ikke hvilke både som helst, de er nemlig af den store størrelse!


Niels Ole
Esrum Å-Laugs bådpasserteam i aktion


Der skal både løftes og tages imod!


Pyha - pas nu godt på!

Tak til: Benny Østergaard, Jan Most, Frank, Flemming Vigenberg, Carsten Møller og Jørgen Mehlsen - alle fra Esrum Å-Laug, og ferskvandsinspektør Lars "Frø".


 Fotos 
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB l Tekst
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


21./24.04-2022: Lagan-huset får et makeover!


Den nye huspasser for huset i Knäred, Benny Normann Jensen, er en driftig herre! Der er mange planer for huset og en af de store ting er en afskrabning af al den facademaling, som er begyndt at skalle af.
Et arbejdsteam på hele 8 medlemmer fra Farum Lystfiskerforening var klar til at tage afsted, men forskellige forhindringer, mest corona og andre skavanker, gjorde, at det samlede antal endte på blot 4 og til sidst på bare 3 arbejdsmænd. Men en ny arbejdstur er allerede aftalt!Det var hårdt arbejde at skrabe den gamle maling af!


Den øverste "trekant" er klar til ny maling


Under vinduet ses tydeligt hvordan malingen skaller af


Tommy Fejrskov renoverer bålstedet


En udsigt man aldrig bliver træt af!


En anden udsigt man heller aldrig bliver træt af!


Skuret

Tak til: huspasser af huset i Knäred, Benny Normann Jensen, Ole "Basse" Gammelmark, Kent Bødtker Hyldahl og Tommy Fejrskov alle fra Farum Lystfiskerforening.


 Fotos
 Tommy Fejrskov
 Farum Lystfiskerforening

 Tekst l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


22-04-2022: Sjælsø-bådene lagt i vandet


Båd 3-2 i Sjælsø er skiftet ud til en gammel men veltjent/velkendt smal Ejvindjolle, som har været på “værft” i Farum og har fået nye beslag og bundbrædder.


Niels Ole
Bådpasser ved Sjælsø, Niels Ole Coops Olsen, eller blot "NO".

Bådene i Sjælsø ligger vældig udsat og det er UTROLIGT VIGTIGT at alle gør sig umage med at fortøje korrekt. Der er brugsanvisning i kassen, og hvis man ikke kan finde ud af det er man velkommen til at ringe til NO: 4064-8926 og få forklaringer.Bemærk hvordan båden ligger fortøjet!

Og kommer du forbi en dag og ser at noget er galt, så tag endelig et billede og SMS til NO eller til ferskvandsinspektør Lars Frø: 2347-5933.Den "nye" 3-2, med nye bundbrædder, el-motorbeslag, stangholdere m.m.
Pas nu godt på den!

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, bådpasser ved Sjælsø Niels Ole Coops Olsen og trailerchauffør Henrik Jart, Farum Lystfiskerforening.


 Fotos l Tekst
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


20-04-2022: Fiskeringens ordinære repræsentantskabsmøde


Som noget nyt indledtes dette års repræsentantskabsmøde med fællsespisning.
Christian Hecquet fra Farum Lystfiskerforening var manden bag en omgang udsøgt forloren skildpadde - lavet helt fra bunden!


Niels Ole
Æg og Sherry hører til forloren skildpadde!

Det var en udsøgt gastronomisk fornøjelse, at indtage Christians kreationer.Chef de la cuisine - Christian Hecquet

Tak til: Huskok Christian Hecquet (som også er bådpasser ved Bastrup Sø).


Fotos l Tekst
Lars "Frø" Nielsen
Ferskvandsinspektør
ferskvand@fiskeringen.dk

WEB
Morten Søndergaard
Formand
formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]

APRIL 2022


16-04-2022: Grejloppemarked og Grejauktion i Gillelejehallen


Fiskeringen afholdt denne dag et stort grejloppemarked og en grejauktion i Gillelejehallen i et samarbejde med Gribskov Kommune og Gordon P. Henriksen.

Der var også fiskearrangementer på stranden ved Gilleleje Havn, hvor Fiskeringens grejtrailer "Fiskeekspressen" kom i anvendelse.

En rigtig dejlig dag i det fineste forårsvej med blå himmel og høj sol (vi sender en tak til Hendes Majestæt som fyldte år!).Det er dén vej!


Fiskeringens egen stand

Fiskeringens cap

Masser af fine sager på grejloppemarkedet

Fiskeringens grejtrailer

Fiske-minigolf på stranden

En meget velfortjent kold fyraftensfadøl!

Tak til Fiskeringens flittige hjælpere: Kris Jeppesen (planlægger og bestyrelsesmedlem) Morten Søndergaard (formand), Lars Peter Jønsson (kasserer), Jes Hansen (bestyrelsesmedlem), Bjørn Lund Hansen (bestyrelsesmedlem),  Anders Lykke Villadsen (bestyrelsesmedlem), Kim Holm Boesen (planlægger, auktionarius og æresmedlem) og Bjarne Jensen (Farum Lystfiskerforening).


 Tekst l Fotos l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


APRIL 2022


09-04-2022: Isætning af "Stavnsholtbroen" i Furesøen


Broen ved Stavnsholt i Furesøen skal sættes i vandet hvert år i april måned og tages op igen hvert år i november måned. Sådan har det troligt været igennem de seneste mange, mange år. Faktisk lige siden indvielsen af faciliteten tilbage i 1990.

Fiskeringen har 3 både liggende ved broen. Alle med motortilladelse, en til benzin og el-motor og to til el-motor.

Det er Farum Lystfiskerforenings eget "bådpasserteam", der klarer isætningen og optagningen, som heldigvis kan foretages i waders.

Vejret viste sig denne dag for sin mest omskiftelige side med en skøn blanding af fint solskin, overskyethed, hidsige haglbyger og en konstant blæst fra vest.Stavnsholtbroen ligger ufatteligt naturskønt!


Broen sættes op iført waders


Benny Jensen og Kent Hyldahl for enden af broen


Så er det lige før!


Voilà!

Tak til: Fiskeringens bådpasser ved Stavnsholt, Benny Normann Jensen, Fiskeringnens ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, Fiskeringens formand Morten Søndergaard, Fiskeringens revisor Ole "Basse" Gammelmark og Fiskeringens huspasser af Mörrumhuset, Kent Bødtker Hyldahl.

De er alle medlemmer af Farum Lystfiskerforening!


 Tekst l Fotos l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MARTS 2022


26-03-2022: Huset i Knäred - levering og opsætning af stillads for maling af gavl


Fiskeringens hus i Knäred ved Lagan-elven trænger gevaldigt til at få opfrisket den udvendig maling! For år tilbage blev der brugt noget maling, som ikke kunne arbejde sammen med den oprindelige maling. Det har resulteret i, at det yderste lag er begyndt at begyndt at "boble og skalle af".

Fiskeringens nye huspasser i Knäred, Benny Normann Jensen fra Farum Lystfiskerforening, har besluttet at gøre det til en af sine første større opgaver, først at få skrabet al malingen af og derefter smurt noget traditionel svensk maling i slamfarven (ja, det hedder det!) Falurød på. Der startes med gavlen, der vender ud mod elven.

Til det formål er et stillads påkrævet. Efter flere tilløb blev det så i dag leveret og opsat af Kenneth Thostrup, også Farum Lystfiskerforening, som skal have en stor tak for hjælpen og indsatsen. Stilladset får Fiskeringen lov at låne, indtil hele huset er blevet malet.Knäredhusets nye huspasser - Benny Normann Jensen

Tak til: huspasser i Knäred, Benny Normann Jensen, og stilladsmand Kenneth Thostrup, Farum Lystfiskerforening.


Foto
Kenneth Thostrup
Farum Lystfiskerforening

Tekst l WEB
Morten Søndergaard
Formand
formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MARTS 2022


Marts 2022: Klargøring af nogle af saltvandsbådene


Her i løbet af marts måned 2022 har Fiskeringens nye saltvands-inspektør, Helge Munk-Winther, i tæt samarbejde med den tidligere facilitetschef, Jes Hansen, klargjort nogle af Fiskeringens saltvandsbåde.
De er blevet efterset, små-skader er udbedret og så er de alle blevet bundmalet på Fiskeringens "saltvands-bådværksted".Der er fyldt godt op på "bådeværkstedet" med både fra Helsingør, Nivå, Roskilde og Kulhuse!

Jes ruller bundmaling på

Så skal det bare tørre

Flot og veludført arbejde - så venter næste båd!

Tak til: saltvandsinspektør Helge Munk-Winther og bestyrelsesmedlem Jes Hansen.


 Fotos
 Helge Munk-Winther
 Saltvandsinspektør
 saltvand@fiskeringen.dk

 Tekst og WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MARTS 2022


22-03-2022: Vellerup Vig


Så blev der sat ny presenning på båden i Vellerup Vig. Der blev samridigt sat nyt tov i spillet til at trække båden op på land. Ny presenning til båden og nyt tov monteret i ophalerspillet 

Tak til: saltvandsinspektør Helge Munk-Winther og bestyrelsesmedlem Jes Hansen.


Fotos
Helge Munk-Winther
Saltvandsinspektør
saltvand@fiskeringen.dk

Tekst og WEB
Morten Søndergaard
Formand
formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


MARTS 2022


09-03-2022: Bestyrelsesmøde


Fiskeringens bestyrelse mødes som udgangspunkt den anden onsdag i hver måned i enten Nærum Fiskeklubs lokaler på Skovly Skolen i Holte eller i Farum Lystfiskerforenings klubhus ved Farum Sø. Denne aften var det i Nærums klublokaler.

Der er faste emner på dagsordenen som Fiskeringens økonomi, daglige administration, hjemmesiden og så "bordet rundt", hvor alle deler ud af oplysninger fra deres specifikke ansvarsområder. Herudover drøftes Fiskeringens daglige liv og virke og en række aktuelle emner tages op.Fra venstre: Lars Peter Jønsson, Bjørn Lund Hansen, Erik Winther, Kris Jeppesen, Lars "Frø" Nielsen, Anders Villadsen, Ellen Grau og Jes Hansen. Bag kameraet: Morten Søndergaard. Fraværende med afbud: Steen Pedersen og Vladan Gavrilovic.


 Tekst l Fotos l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


JANUAR 2022


19-01-2022: Nyt "bundtøj" til båd 10-3 fra Stavnsholt


Båd nr. 10-3, den brede Ejvind-jolle fra Stavnsholt i Furesøen, blev i november 2021 sejlet over til Farum Sø. Her har den siden ligget på fliserne foran Farum Lystfiskerforenings klubhus i afventen på nyt "bundtøj" og en generel opfriskning.Erik Friis ved arbejdsbordet

Onsdags-arbejdsholdet fra Farum Lystfiskerforening tog denne dag fat på arbejdet med båden. Det skete som altid med stor entusiasme og i et fornøjeligt samvær.Christian Hecquet svinger højtryksspuleren

Der blev højtryksspulet, udmålt til "bundtøjet" og ikke mindst snakket og hygget!Benny Jensen og Erik Friis skærer bundbrædder til

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og pensioneret tømrer Erik Friis Nielsen samt bådpasser ved Stavnsholt i Furesøen, Benny Normann Jensen og bådpasser ved Bastrup Sø, Christian Hecquet, alle fra Farum Lystfiskerforening.


 Fotos
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 Tekst l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


JANUAR 2022


19-01-2022: Båd afhentet fra Søndersø


En smal Ejvind-jolle har i et par år ligget til opbevaring ved havnen i Søndersø. Båden blev i sin tid taget op af Bagsværd Sø, da benyttelsen af faciliteten var stærkt dalende. Det har den senere tid dog ændret på!Ejvind-jolle fra Søndersø på vej mod nye eventyr!

Så båden blev denne dag kørt til arealet ved Farum Lystfiskerforenings klubhus. Her skal den efterses og have en overhaling, inden den atter kommer i vandet, måske i Bagsværd Sø, måske i Sjælsø?


Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og trailerchauffør Henrik Jart fra Farum Lystfiskerforening.


 Foto
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 Tekst l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]


JANUAR 2022


17-01-2022: Båd afhentet fra Sjælsø


Den lille Rudkøbing-jolle i Sjælsø havde gennem et par uger været på en ukendt rejse (læs: fjernet fra sin vinterplads på land).
Nu havde Fiskerigens bådpasser ved Sjælsø, Niels Ole Coops Olsen, så fundet båden i sivene et sted på nordsiden af søen. I øvrigt nogenlunde samme gemmested, som da den blev stjålet forrige gang!3-1 fra Sjælsø køres til en mere sikker opbevaringsplads!

Båden blev straks kørt til en mere sikker opbevaringsplads, hvor den også vil få en tiltrængt overhaling, inden den kommer i vandet igen til sæsonstarten den 1. maj 2022.

Skulle nogen i Fiskeringen kende til en bedre og mere sikker, fremtidig placering af bådene i selve Sjælsø hører ferskvandsinspektøren meget gerne om det.


Tak til: Ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, bådpasser ved Sjælsø Niels Ole Coops Olsen og trailerchauffør Henrik Jart fra Farum Lystfiskerforening.


 Foto
 Lars "Frø" Nielsen
 Ferskvandsinspektør
 ferskvand@fiskeringen.dk

 Tekst l WEB
 Morten Søndergaard
 Formand
 formand@fiskeringen.dk

[ Til Top ]