Generelle regler for husbooking

Fiskeringen råder over tre dejlige huse, der kan lejes til meget fordelagtige priser af medlemmerne.

Laganhuset og Mörrumhuset ligger i det sydlige Sverige ved nogle af Sveriges bedste lakseelve, mens Oddenhuset ligger på Sjælland ved nogle af de bedste havørredkyster i Danmark.

Husene må kun bookes til privat brug for medlemmet og dets gæster.


Husenes åbningstider

  • Laganhuset og Mörrumhuset kan lejes i perioden fra 1/4 til 31/10.
  • Oddenhuset kan lejes i perioden fra 1/4 til 30/11.

Udlejningsperioder

  • I feriesæsonen (uge 26 til og med uge 32) udlejes husene for én uge ad gangen fra søndag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.
  • Udenfor feriesæsonen udlejes husene i 2 halve uger fra søndag kl. 16.00 til torsdag kl. 16.00 eller fra torsdag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.

Hvornår kan der bookes

  • 1. november åbnes for formændenes bookning af klubture for den kommende sæson.
  • 1. december åbnes bookningen for alle medlemmer.

Bookning og betaling

Du skal være logget ind på hjemmesiden for at kunne booke et hus under Faciliteter - Huse.

Betaling for lejeperioden sker med kreditkort i forbindelse med bookningen.

Bookningen er først endelig, når betalingen er gennemført og en kvittering er modtaget på e-mail.

Når du har gennemført bookningen kan din faktura og husbookning ses under "Mine reservationer" på din personlige side, når du er logget ind.

Der er ingen begrænsninger på et medlems antal af bookninger af Fiskeringens huse.


Afbestilling

Ved afbestilling indtil 3 uger før lejeperiodens begyndelse, kan udlejningen refunderes mod et administrationsgebyr på kr. 300.

Ved afbestilling senere end 3 uger før lejeperiodens begyndelse refunderes betalingen ikke.


Nøglekode og elektronisk dørlås

Husene er forsynet med elektroniske kodelåse.

Nøglekoden bliver sendt til din e-mailadresse, 3 dage før udlejningens start.

Hvis du har sagt ja til SMS ved bookningen, modtager du også koden på en SMS.

Du kan også se koden på din husbookning under din personlige side, 3 dage før udlejningens start.


Huskeliste

Du skal selv medbringe alt sengetøj, da der kun er madrasser i sengene. Medbring også gerne viskestykker og affaldsposer.


Oprydning og rengøring inden afgang

Efterlad huset i rengjort stand, lukket og aflåst.

Overskydende affald, pap, emballage og flasker m.v. skal sorteres og placeres i affaldsbeholderne ved husene eller bringes til nærmeste affaldsplads.

For husene i Sverige er det særlig vigtigt, at affaldet sorteres meget nøjagtigt og placeres i de rette beholdere.

Se de udfærlige vejledninger opslået i husene. Svenskerne går MEGET op i rigtig sortering!


Husmapper, opslag og vejledninger

I hvert hus ligger en husmappe med nyttige informationer om selve huset og området omkring det m.v.  

I hvert hus er ligeledes opslag med informationer af praktisk karakter.


Pas godt på Fiskeringens huse

Opdager du skader eller mangler, såvel ved overtagelse som aflevering, skal du straks kontakte vores husadministrator (se her nedenfor).


Fiskeringens husadministration

e-mail: ellen@fiskeringen.dk ● telefon: +45 4240 9965