Generelle regler for husbooking

 


Huset ved Lagan-elven

Huset i Mörrum

Huset på Sjællands Odde

Fiskeringen har 3 dejlige huse, der kan lejes til meget fordelagtige priser af medlemmerne

 • Laganhuset og Mörrumhuset ligger i det sydlige Sverige ved nogle af Sveriges bedste lakseelve.
 • Oddenhuset ligger på Sjælland ved nogle af de bedste havørredkyster i Danmark.
 • Husene må kun bookes til privat brug for medlemmet og dennes gæster.

Husenes åbningstider

 • Laganhuset og Mörrumhuset kan lejes i perioden fra 1/4 til 31/10. (Mörrumhuset dog fra torsdag før premierefiskeri i marts i Mörrum-elven).
 • Oddenhuset kan lejes i perioden fra 1/4 til 30/11.

Udlejningsperioder

 • I feriesæsonen (uge 26 til og med uge 32) udlejes husene for én uge ad gangen fra søndag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.
 • Udenfor feriesæsonen udlejes husene i 2 halve uger fra søndag kl. 16.00 til torsdag kl. 16.00 eller fra torsdag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.

Hvornår kan der bookes

 • 1. november åbnes for formændenes bookning af klubture for den kommende sæson.
 • 1. december åbnes bookningen for alle medlemmer.

Bookning og betaling

 • Du skal være logget ind på hjemmesiden for at kunne booke et hus under Faciliteter - Huse.
 • Betaling for lejeperioden sker med kreditkort i forbindelse med bookningen.
 • Bookningen er først endelig, når betalingen er gennemført og en kvittering er modtaget på e-mail.
 • Når du har gennemført bookningen kan din faktura og husbookning ses under "Mine reservationer" på din personlige side, når du er logget ind.
 • Der er ingen begrænsninger på et medlems antal af bookninger af Fiskeringens huse.

Afbestilling

 • Ved afbestilling indtil 4 uger før lejeperiodens begyndelse, kan udlejningen refunderes mod et administrationsgebyr på kr. 500.
 • Ved afbestilling senere end 4 uger før lejeperiodens begyndelse refunderes betalingen ikke.

Nøglekode og elektronisk dørlås

 • Husene er forsynet med elektroniske kodelåse.
 • Nøglekoden bliver sendt til din e-mailadresse, 3 dage før udlejningens start. Hvis du har sagt ja til SMS ved bookningen, modtager du også koden på en SMS.
 • Du kan også se koden på din husbookning under din personlige side, 3 dage før udlejningens start.

Huskeliste

 • Du skal selv medbringe alt sengetøj, da der kun er madrasser i sengene. Medbring også gerne viskestykker og affaldsposer m.v.

Oprydning og rengøring inden afgang

 • Efterlad huset i rengjort stand, lukket og aflåst.
 • Overskydende affald, pap, emballage og flasker m.v. skal sorteres og placeres i affaldsbeholderne ved husene eller bringes til nærmeste affaldsplads.
 • For husene i Sverige er det særlig vigtigt, at affaldet sorteres meget nøjagtigt og placeres i de rette beholdere.
 • Se de udfærlige vejledninger opslået i husene. Svenskerne går MEGET op i rigtig sortering!

Husmapper, opslag og vejledninger

 • I hvert hus ligger en husmappe med nyttige informationer om selve huset og området omkring det m.v.  
 • I hvert hus er ligeledes opslag med informationer af praktisk karakter.

Pas godt på Fiskeringens huse

 • Opdager du skader eller mangler, såvel ved overtagelse som aflevering, skal du straks kontakte vores husadministrator (se her nedenfor).

Fiskeringens husadministration

e-mail: ellen@fiskeringen.dk ● telefon: +45 4240 9965