Esrum Sø

 
Se flere billeder


Vigtigt: Husk at se efter hvilken plads båden ligger ved, før du tager ud. Og husk så at fortøje båden på den samme plads ved hjemkomst.

Bemærk: Pladsnummer og bådnummer ER IKKE DET SAMME!!!

-

MOTOR-INSTRUKTION (skal læses grundigt og overholdes):

Motor vippes ned: Motorerne skal altid vippes op, når bådene ligger i havn, så inden du sejler ud, skal motoren først vippes ned. Det gøres på følgende måde: Løft op i bærehåndtaget, træk derefter i stangen for vippelåsen på venstre side under motoren og sænk motoren langsomt ned. Brug aldrig vold!

Benzin: Motorerne har indbygget benzintank, så du skal kun medbringe en dunk med 95 oktan benzin. Der må ikke iblandes olie. Vær forsigtig ved påfyldning af benzin, både i havnen og ude på søen. Det er brandfarligt og miljøskadeligt. Husk at tanken altid skal være fuld, såvel før som efter turen.

Start af motor: Motoren kan ikke startes, hvis clipsen ved den røde stopknap mangler. Lad clipsen sidde på. Du skal blot trykke på knappen for at standse motoren. Husk at åbne og lukke luftskruen på tankdækslet, og at åbne og lukke for benzinhanen. Benzinhanen sidder på undersiden af motoren til højre bagved, og er åben, når den peger bagud - væk fra dig selv.

Startsnoren kan kun trækkes ud, når motoren står i frigear. Træk aldrig startsnoren helt ud.

Ved start af kold motor: Gashåndtaget på start, træk chokerknappen forsigtigt ud, dernæst skubbes chokerknappen gradvist ind, indtil motoren kører jævnt. Motoren skal varme op i 5 minutter, før du sejler ud.

Ved start af varm motor: Ingen choker.

Under sejlads: Gå aldrig op i stævnen, mens motoren kører. Motoren vil komme for langt op og ikke få kølevand. Kontroller kølevandsstrålen! Er der ikke en kølevandsstråle skal motoren stoppes omgående og fejlmeldes. Du vil tydeligt kunne høre, at motorlyden ændrer sig.

Efter sejlads: MOTOR SKAL VIPPES OP EFTER BRUG

Regler for brug af motor på Esrum Sø: Det er forbudt at sejle med motor fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.

-

Grejkasse: Ankrene befinder sig i skab nr. 24. Årerne ligger i bådene.

Fiskeri: Der er gedder, aborrer, store brasen, suder, skaller og enkelte store sø-ørreder! Danmarksrekorden for søørreder er fra Esrum sø - og det var en hanfisk... Søen er en fremragende vintersø til tunge gedder.  Husk at gedderne er fredet i april måned

Parkering: Gode P-muligheder ved Sørup Havn.

Sæson: 1/5 - 1/12. Båd 1-2 ligger dog sædvanligvis i vandet og kan bookes hele vinteren. Læs mere på særskilt side.


Google maps