Esrum Sø


Esrum Sø


Sæson
01/05 - 01/12.
Båd 1-1 ligger dog i vandet hele året. Den vinter-bookes på særskilt side.


Fiskeri
Der er gedder, aborrer, store brasener, sudere, skaller og enkelte store sø-ørreder!
Søen er en fremragende vintersø til store aborrer.


Adresse (nærmeste)
Sørup Havn, Sørupvej 66, 3480 Fredensborg.


Parkering
Der er gode parkeringsmuligheder ved Sørup Havn.


Bådenes placering
Bådene ligger i det inderste bassin langs det sydlige bolværk.


Grejkasse
Ankre befinder sig i skab nr. 24 på siden af det røde havnehus. Årer ligger i bådene.


Motor
Bådene er monteret med påhængsmotor.


Motorbetjening (skal læses grundigt og overholdes)
Se faktaboks.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Fortøjning
Husk at se efter hvilken plads båden ligger ved, før du tager ud. Husk at fortøje båden på den samme plads ved hjemkomst.
Pladsnummer og bådnummer er nemlig IKKE det samme!


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden. Husk at låse grejkassen


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberet disse til: ferskvand@fiskeringen.dk.


Motorbetjening (læs den grundigt!)


Motor vippes ned
Motorerne skal altid vippes op, når bådene ligger i havn, så inden du sejler ud, skal motoren først vippes ned. Det gøres på følgende måde: Løft op i bærehåndtaget, træk derefter i stangen for vippelåsen på venstre side under motoren og sænk motoren langsomt ned. Brug aldrig vold!


Benzin
Vær forsigtig ved påfyldning af benzin, oktan 95, både i havnen og ude på søen. Det er brandfarligt og miljøskadeligt. Husk at tanken altid skal være fuld, såvel før som efter turen.


Start af motor
Motoren kan ikke startes, hvis clipsen ved den røde stopknap mangler. Lad clipsen sidde på. Du skal blot trykke på knappen for at standse motoren. Husk at åbne og lukke luftskruen på tankdækslet, og at åbne og lukke for benzinhanen.
Benzinhanen sidder på undersiden af motoren til højre bagved, og er åben, når den peger bagud - væk fra dig selv.
Startsnoren kan kun trækkes ud, når motoren står i frigear. Træk aldrig startsnoren helt ud.


Ved start af kold motor
Gashåndtaget på start, træk chokerknappen forsigtigt ud, dernæst skubbes chokerknappen gradvist ind, indtil motoren kører jævnt. Motoren skal varme op i 5 minutter, før du sejler ud.


Ved start af varm motor
Ingen choker.


Under sejlads
Gå aldrig op i stævnen, mens motoren kører. Motoren vil komme for langt op og ikke få kølevand. Kontroller kølevandsstrålen! Er der ikke en kølevandsstråle skal motoren stoppes omgående og fejlmeldes. Du vil tydeligt kunne høre, at motorlyden ændrer sig.


Efter turen
Husk at lukke for luftskruen.
Husk at lukke for benzinhanen.
Husk at vippe motoren op.
NB: motoren kan kun vippes op, når den står i fremad-gear. 
Husk af fylde den indbyggede benzintank op.

 Ferskvandsinspektør
 Lars "Frø" Nielsen
 ferskvand@fiskeringen.dk
 +45 23 47 59 33
 Bådpasser Esrum Sø
 Benny Østergaard
 benny@fiskeringen.dk
 +45 25 38 16 31