Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Fiskeringen.

MEDLEMS VILKÅR

Indmeldelse:
Du er automatisk medlem af Fiskeringen, når du fra dens hjemmeside indmelder dig i en af de tilknyttede klubber, og samtidig betaler første kontingent. Betaling skal ske via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Fiskeringen. Når du tilmelder dig, accepterer du Fiskeringens vedtægter og handelsbetingelser. Endvidere accepterer du den valgte klubs vedtægter.
I forbindelse med indmeldelse skal Fiskeringen have oplysning om: Dit fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, og fødselsdato. Samtidig accepterer du, at den valgte klub og Fiskeringen kan kommunikere med dig via e-mails og sms.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Fiskeringen fremover må trække kontingentbetaling på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af Fiskeringen.

Fortsat betaling:
Beløbet, som du skal betale for medlemskabet af Fiskeringen, trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver kontingentbetaling modtage en email/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.
Fiskeringen benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalings løsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Fiskeringen, men hos Dibs. Kvittering for betaling sendes pr mail.
Betalingskort:
Hvis dit betalingskort udløber, eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsendes en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en opdatering af kortoplysningerne for det nye betalingskort. Du opdaterer det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.fiskeringen.dk. Øverst til højre klikker du på dit navn, og derefter fanen ”Mit betalingskort”.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en opdatering med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Fiskeringens hjemmeside som beskrevet ovenfor.

Udmeldelse:
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Foreningen, kan du udmelde dig ved at logge ind på Fiskeringens hjemmeside. Øverst til højre klikker du på dit navn, og fra fanen klikker du på ”udmeldelse”.
Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

Persondataregler:
Ved indmeldelse accepterer du såvel Fiskeringens som den valgte klubs brug og opbevaring af dataoplysninger og personlige oplysninger.
Dataregistreringer fra din medlemsperiode opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne persondataregler.
Fiskeringen, vor databehandler og de enkelte klubber anvender ”cookies”.

Kvittering:
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

Fortrydelsesret:
Der er ikke fortrydelsesret. Der refunderes ikke beløb efter tilmelding eller køb af gæstekort.
Ved booking af hus betales samtidig med booking. For afbestilling henvises til ”generelle regler for husudlejning”, som kan læses på hjemmesiden.

Reklamationsret:
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

Medlemmets ansvar:
Fiskeringen forbeholder sig ret til at spærre for medlemmets adgang til hjemmesiden og dermed for booking af faciliteter:
ved manglende betaling af kontingent,
ved manglende betaling af anden ydelse efter Fiskeringens regler,
ved medlemmets misligholdelse af FR’s/klubbernes faciliteter og aktiver,
ved medlemmets ødelæggelse af foreningssystemet.
Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

Forbehold og priser:
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.


(Senest opdateret 22-04-2020)