Tryggevælde Å, Varpelev

Tryggevælde å: 
Strækning på vestsiden koordinat  55.351735 – 12.264723 til 55.356288 – 12.264967
Strækning på østsiden koordinat  55.351447 – 12.264943 til 55.355781 – 12.264626

Vigtigt:
Der må højst være 10 fiskere pr. dag. Kun fiskeri med stang og snøre! Overhold fredningstiden! Der må kun fiskes på afmærket stykke.
Bemærk! Nu har vi fået mere fiskevand. Ca. 100 m mere opstrøms på og ca. 200 m mere nedstrøms på vestbredden. Se det nye kort.

Obs:
Der er aborrer, gedde, rimte samt div. fredfisk udover hav- og bækørred!
DK-rekorden i gedde er taget i "Tryggen"

Parkering:
Parker ved p-pladsen ved Varpelev bro.

Sæson:
Hele året, bemærk dog fredningstider på arter

Art Min. Fredning Der må kun hjemtages
Havørred 40 cm 16 Nov. – 15 Jan. Max 2 stk, heraf 1 over 60 cm
Bækørred 30 cm 16 Nov. – 15 Jan. Max 2 stk mellem 30-40 cm
Gedde 60 cm 1 Apr. – 30 Apr. Max 2 stk, heraf 1 over 70 cm
Aborre 25 cm Ingen fredning Max 2 stk, heraf 1 over 35 cm
Ål 35 cm Ingen fredning  

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig