Tryggevælde Å, Varpelev

Tryggevælde å: 
Strækning på vestsiden koordinat  55.351735 – 12.264723 til 55.356288 – 12.264967
Strækning på østsiden koordinat  55.351447 – 12.264943 til 55.355781 – 12.264626
Se strækningerne på kortet herunder.

Vigtigt:
Der må højst være 4 fiskere pr. dag. Kun fiskeri med stang og snøre! Overhold fredningstiderne.

Fiskearter:
Der er aborrer, gedde, rimte samt div. fredfisk udover hav- og bækørred!
Der er fanget flere gedder over 15 kg i åen. 

Parkering:
Parker ved p-pladsen ved Varpelev bro. Se markør på kort.

Hytte:
Vi har en lille ulåst faldefærdig hytte på den anden side af jernbanen, som må benyttes af fiskeringens medlemmer. 

Sæson:
Hele året, bemærk dog fredningstider:

Art Mindstmål Fredning Der må kun hjemtages
Havørred 40 cm 16. november til 28./29. februar Max 2 stk, heraf 1 over 60 cm
Bækørred 30 cm 16. november til 28./29. februar Max 2 stk mellem 30-40 cm
Gedde 60 cm 15. marts til 30. april Max 2 stk, heraf 1 over 70 cm
Aborre 25 cm Ingen fredning Max 2 stk, heraf 1 over 35 cm
Ål 45 cm 16. oktober til 31. juli  

 

(Senest opdateret af Christian Arp-Hansen august 2022)