Bastrup Sø, uden motor


Se flere billeder


Sæson
Båd 2-1 hele året. Båd 2-2 fra 1. maj til 1. december.
Båd 2-1 bliver taget op og lagt på bukke ved begyndende islægning. Den kan dog stadig bookes og bruges, men der må under ingen omstændigheder sejles i is. Båden skal, om vinteren, søsættes fra slæbestedet 10 meter øst for "havnen".

Fiskeri
Godt geddefiskeri i maj og igen i efteråret oktober. Søen er meget overskuelig og en god "begyndersø". Karpefiskerne har også kastet deres kærlighed på søen.

Bådenes placering:
Bådene ligger ved Fiskeringens egen bro i den lille "havn".

Parkering
Parkér på p-plads ved Bastrupruinen. Gå direkte ned mod søen og følg stien langs søen mod højre ca. 100 meter til rydningen med shelteret, hvor "havnen" og slæbestedet ligger.

Motor
Brug af motor er ikke tilladt, gælder også el-motor.

Grejkasse
Årer, anker og øse befinder sig i grejkassen, som er placeret på broen ved bådene.

Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr.

Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden.

Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at melde disse til:  

Fiskeringens facilitetschef: email: jes@fiskeringen.dk telefon: +45 7025 9960


Vigtigt: Landpladsen, der ligger øst for havnen, kan ikke bookes. Fiskeri fra landpladsen er kun for FR-medlemmer. Enhver form for teltslagning er forbudt.


Google Maps