Brænde å


Vigtigt
Fiskevandet ligger i Hjorte, som ligger på landevejen mellem Assens og Middelfart. Drej mod vest, gennem Tanderup til Emtekær, herefter følges kortet herunder resten af vejen til fiskevandet.

Der må fiskes på vestsiden, (nærmest Aløkkegård) mellem de på stykket opsatte skilte. i alt ca. 1800 m., samt på to stræk på østsiden a. henholdsvis ca. 1000 m. og ca. 100 m.

Fiskeri
Særlige bestemmelser: Max 4 FR-stænger/dag. Lodsejeren har ret til udlægning af åleruse med afmærkning.
Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må højst hjembringes 3 fisk pr. mand pr. døgn. Mindstemål for bækørred i er 35 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. FL har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Havørred, bækørred, gedde og garanteret masser af fredfisk.

Parkering
Til højre inde på gårdspladsen på Ålykkegård. Sørg for at du ikke er i vejen! Der kan parkeres til højre inde på gårdspladsen ved Åløkkegården. Færdsel til og fra åen skal her foregå ad den lille sti.

Sæson
16/1 - 15/11

Kort
Se detaljeret kort over fiskevandet her: Fynske Lystfiskeres hjemmeside

NB
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.


Geografisk placering:
55.36241, 9.87693
55°21'44.68"N  9°52'36.95"E

Adgang til fiskevandet:
Parkering må IKKE foregå ved gården på Præstebuen 38.
Færdsel til og fra åen skal foregå ad de viste stier.

Fiskerettens omfang:
Der må fiskes mellem de på stykket opsatte skilte - ialt ca. 2300m.

Særlige bestemmelser:
Lodsejer har ret til udlægning af åleruser med afmærkning.

Fangstmuligheder:
Havørred, bækørred og gedde.