Generelle regler for bookning


Benyttelse af Fiskeringens faciliteter uden forudgående bookning er forbudt og kan medføre eksklusion af Fiskeringen.

Hvis personer uden et medlemskab af Fiskeringen benytter en facilitet betragtes det som brugstyveri, hvilket medfører politianmeldelse.


Hvornår kan du booke

Medlemmer kan booke for 12 måneder frem. Klubadministratorer og klubformænd kan dog booke klubture 14 måneder frem.


Hvordan booker man

Du skal være logget ind, før du kan booke.

Du kan booke fisketure på forsiden og under "Faciliteter" i menubjælken, hvor du også kan læse udførligt om hver enkelt facilitet.

Hvis du booker en båd med motor koster det 1 klip. Du tildeles 5 klip årligt. Hvis du ikke har flere klip, er der et motorvedligeholdelsesgebyr på det 50,- kr. for ferskvand og 100,- kr. for saltvandsbåde. Se mere under Vejledninger > Medlemmer

Alternativt kan du booke igennem Sport Dres. Ring på tlf. 7025 9969 (Fiskeringens bookingtelefon) og hav dit ønske klar i form af facilitet og dato samt dit brugernavn til hjemmesiden eller medlemsnummer fra dit medlemskort.

Eller tag ind til Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV og spørg en ekspedient, om han har tid til at booke for dig. Husk dit medlemskort, der kan downloades under din personlige side

Bemærk: Bookning gennem Sport Dres kan kun foretages på hverdage mellem kl. 10.00 og 17.00.


Hvilke tidspunkter kan faciliteterne bookes

Generelt har Fiskeringen tre typer bookninger:

 • En Døgnbookning gælder fra kl. 0.00 til 24.00 på den dato du booker.
 • En Dagbookning gælder fra kl. 06.00 til 18.00 på den dato du booker.
 • En Natbookning gælder fra kl. 18.00 på den dato du booker til kl. 06.00 dagen efter.

Som vist er de enkelte faciliteter tilgængelige på forskellige tidspunkter af døgnet. Læs derfor nærmere under den enkelte facilitet.


Hvor mange bookninger kan du foretage

Du kan max. have 2 ventende bookninger. For saltvandsfaciliteterne gælder, at du ikke må have mere end 1 ventende bookinger på samme facilitet.

Bookning af husene er ubegrænset.

Når du har foretaget bookningen, kan du gå til Min side og udskrive bekræftelse. Du vil også modtage en mail. Husk at tage bekræftelsen med på turen.


Du skal skrive alle deltagere på

Du skal tilføje andre medlemmer, der deltager på turen. Dette gøres ved at skrive navnet på øvrige deltage i søgefeltet. Dette skal gøres af hensyn til sikkerhed og kontrol.


Tag gæster med på turen

Du kan invitere op til 2 gæster med på en af dine bookninger. Du skal købe gæstekort i forbindelse med bookingen.


Når du skal du ud i en af Fiskeringens både

Det er VIGTIGT, at du selv medbringer personligt redningsudstyr, når du sejler. Først og fremmest fordi det kan redde dit liv, men også fordi politiet tjekker os jævnligt derude.

Manglende redningsvest koster f.eks. 600,- pr. person.

Husk: det er dit liv og dit ansvar!


Husk!

 • Du skal altid medbringe dit medlemskort og bekræftelse på turen (gerne en udskrift ellers på mail på din mobiltelefon).
 • Afbestil faciliteten hvis du alligevel ikke benytter den. Så kan andre kan få glæde af den! NB: afbookning kan senest gøres 2 dage før. Betaling for motorvedligeholdelsesgebyr og gæstekort vil ikke blive tilbagebetalt.
 • Du må KUN benytte den facilitet/båd du har booket.
 • Alt mis- eller fejlbrug kan medføre eksklusion.
 • Parker altid på anvist parkeringsplads, således at ubehagelige situationer med politianmeldelse og mulig nabostrid undgås.
 • Kør aldrig ned til en facilitet, hvis kørsel dertil er forbudt. Tænk på, at Fiskeringen kan miste adgangen til fiskeretten.
 • Sørg for at båden er i sødygtig stand både før og efter brug.
 • Båden skal altid fortøjes både for og agter, ellers ligger båden og skurer mod andre både eller broen.
 • En båd skal altid rengøres og øses efter brug - også gerne hvis du tilfældigt kommer forbi.

Såfremt du overtræder reglerne, kan bestyrelsen give dig en strafafgift og lukke for dine muligheder for at booke. 
Hvis faciliteten eller andre både mv. påføres skader, er du erstatningsansvarlig.


Fejl, skader og mangler skal straks meldes til Fiskeringen på: fiskeringen@fiskeringen.dk