Farum Sø, helårsbåde, uden motor

Sæson
Alle bådene: 1/5 til 31/10.

Bemærk
Bådene nr. 7-4 og 7-6 bliver liggende som vinterbåde i kanalen ved Fiskerhytten indtil 31/3. Husk at de skal bookes.

OBS! Alle både er lukket i april måned på grund af gedde-fredningen.
Udover de ovennævnte både er der en 14 fods grå Ejvindjolle mærket FR-i der ikke kan bookes. Det er en fribåd som frit kan benyttes af medlemmerne efter indskrivning i journalen i grejskab nr. 1. Om vinteren er båden grøn og ligger i kanalen ved Fiskerhytten. Den er stadig mærket fri.

Fiskeriet
Geddefiskeriet er godt, men aborrefiskeriet kan være i særklasse! Der er fanget enkelte sandarter, men det er en absolut bonusfangst, som bør genudsættes.
Der må fiskes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.
Ålefiskeri er forbudt. Mindstemål for gedder er 60 cm.

Grejskabe
Grej og tilbehør findes i grejskabene nr. 1 og nr. 3.

Parkering
Parkér ved Farum Station, krydset Farumgårds Allé / Skovvængets Allé (max. 4 pladser) eller ved p-pladsen ved Frederiksborgvej 102.
Der er stiforbindelse fra alle begge p-pladser til søen og bådene.

Motor
Der må ikke benyttes motor, heller ikke el-motor. Dette gælder også hvis bådene sejler på Furesøen.

Vigtigt
Farum Sø er klassificeret med en højere grad af naturhensyn end Furesøen. Derfor må både hjemmehørende i Farum Sø gerne sejle over i Furesøen, men både hjemmehørende i Furesøen må ikke sejle ind i Farum Sø. Der er nem adgang til Furesøen via Fiskebæk Å.

Læs mere om reglerne for sejlads og fiskeri på Farum Sø her: Regler for Farum Sø

Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).