Om Fiskeringen


Sammenslutningen FISKERINGEN (FR) blev dannet den 6. maj 1970 af en række fremsynede lystfiskerforeninger. Dette skete af flere grunde:

  • For at sikre alle Fiskeringens medlemmer flere fiskemuligheder ud fra devisen: "En for alle - alle for en". Det betyder, at hvis en forening i Fiskeringen har en fiskeret eller en båd, har alle Fiskeringens medlemmer adgang til disse. 
  • For at få mere indflydelse i kampen for vandmiljøet på Sjælland, der var og er kraftigt præget af det store antal mennesker, der er bosat i området. Dette gøres både gennem deltagelse i den lokale vandmiljødebat og gennem vore pladser i forskellige råd og interessegrupper, deriblandt diverse søbrugerråd og Friluftsrådet.
  • For at have en basis for støtten til ørredudsætningsarbejdet på Sjælland via bidrag til organisationer som f.eks. Esrum Ålaug.
  • For at støtte og fremme lystfiskeriet på Sjælland via indlæg i fagpressen, arrangementer samt fremsendelse af høringssvar til diverse politiske udspil og lovgivning.

Formålsparagraffen for Fiskeringen afspejler dette grundlag:

  • at virke for udbygningen af samarbejde mellem lyst- og sportsfiskerforeninger.,
  • at samordne de tilsluttede foreningers faciliteter, samt ved erhvervelse af nye faciliteter at skabe flere og bedre muligheder for udøvelse af vor fælles hobby.
  • at søge at retablere og udbygge fiskevande, der skønnes egnede til formålet.
  • at fremme kendskabet til og interessen for lyst- og sportsfiskeriet i almindelighed, samt at medvirke til udbredelse af forståelsen for den etisk korrekte udøvelse heraf.
  • at arbejde for en bæredygtig og skånsom brug af naturen i samarbejde med offentlige myndigheder og sammenslutninger af naturbrugere.

Repræsentantskabet er højeste myndighed i FR. På det årlige repræsentantskabsmøde stiller hver forening med to repræsentanter: foreningens formand og et af foreningen udpeget medlem.

Har du spørgsmål om Fiskeringen, er du meget velkommen til at kontakte os:


E-mail: fr@fiskeringen.dk  Telefon: +45 25 12 51 69