Om Fiskeringen


Sammenslutningen FISKERINGEN (FR) blev dannet i 1970 af en række fremsynede lystfiskerforeninger. Det skete af flere grunde:

  • For at sikre alle FR's medlemmer flere fiskemuligheder ud fra devisen: "En for alle - alle for en". Det betyder, at hvis en FR-forening har en fiskeret, har alle FR's medlemmer adgang til denne fiskeret.
  • For at få mere indflydelse i kampen for vandmiljøet på Sjælland, der var og er kraftigt præget af det store antal mennesker, der er bosat i området. Dette gøres både gennem deltagelse i den lokale vandmiljødebat og gennem vore pladser i forskellige råd og interessegrupper, deriblandt diverse søbrugerråd og Friluftsrådet.
  • For at have en basis for støtten til ørredudsætningsarbejdet på Sjælland via bidrag til organisationer som f.eks. Esrum ålaug.
  • For at støtte og fremme lystfiskeriet på Sjælland. Dette gøres via indlæg i fagpressen, konkurrencer og arrangementer, samt fremsendelse af høringssvar til diverse politiske udspil og lovgivning.

Formålsparagraffen for FR afspejler dette grundlag:

  • at virke for udbygningen af samarbejde mellem lyst- og sportsfiskerforeninger,
  • at samordne de tilsluttede foreningers faciliteter, samt ved erhvervelse af nye faciliteter at skabe flere og bedre muligheder for udøvelse af vor fælles hobby,
  • at søge at retablere og udbygge fiskevande, der skønnes egnede til formålet,
  • at fremme kendskabet til og interessen for lyst- og sportsfiskeriet i almindelighed, samt at medvirke til udbredelse af forståelsen for den sportsligt korrekte udøvelse heraf,
  • at arbejde for en bæredygtig og skånsom brug af naturen i samarbejde med offentlige myndigheder og sammenslutninger af naturbrugere.

Repræsentantskabet er højeste myndighed i FR. Repræsentantskabet består af to repræsentanter fra hver forening: Foreningens formand og et på foreningens generalforsamling udpeget medlem.

Har du spørgsmål om vores forening, er du velkommen til at kontakte os.


Fiskeringens sekretariat:E-mail: fr@fiskeringen.dk  Telefon: +45 7025 9966