Klubadministration

I Fiskeringen har vi den holdning, at det skal være let at drive en fiskeklub.
Derfor har vi lavet en række tiltag, der flytter meget af arbejdsbyrden fra klubben, til Fiskeringen.
Herunder kan du læse lidt om, hvad det vil sige at være medlem af Fiskeringen, som klub.


Indmeldelse, medlemsadministration og kontingentopkrævning – nemt og enkelt

I dagens travle liv er det ofte svært at finde frivillige til at drive en klub. På Fiskeringens hjemmeside foregår det meste automatisk og med vores omfattende medlemsadministration, hjælper vi klubbens kasserer og medlemsadministrator af med nogle af de kedeligste opgaver. Så kan klubben fokusere på det det hele drejer sig om: at pleje fællesskabet og interessen for lystfiskeri.

Nye medlemmer

Indmeldelse i klubben kan ske, enten ved at en bruger selv melder sig ind i klubben, eller ved at klubbens kasserer foretager indmeldelsen. Indmeldelsen betales med kreditkort, via vores online betaling, og det hele bogføres på hjemmesiden.

Medlemskaber

Fiskeringen stiller en række foruddefinerede medlemskaber til rådighed for klubben (Senior, Junior, Familie m.fl.). Hvilke medlemskaber en klub ønsker at benytte, er helt op til klubben selv. Vil man f.eks. kun have Seniorer i sin klub, åbner man kun op for denne type medlemskab.

Klub og Fiskeringsandele

Medlemmet betaler en samlet pris for medlemskabet der består af en klubandel + en andel der går til Fiskeringen. Klubben fastsætter selv sine egne takster og forvalter selv sine indkomster. Fiskeringens takster bestemmes ved årlige repræsentantskabsmøder og indkomsten her går til køb af fiskerettigheder, vedligeholdelse af faciliteter og ressourcer, vores huse, administration m.m.

Kontingentopkrævning

Én gang om året udsendes der automatisk en kontingentopkrævning. Opkrævningen sendes elektronisk eller via Betalingsservice. Klubben bestemmer selv om deres medlemmer skal opkræves individuelt eller ved en samlet opkrævning hos klubbens kasserer. Fiskeringen modtager og registrerer betalingerne, efterhånden som de kommer ind, og på vores hjemmeside kan klubbens kasserer til enhver tid se, hvor meget klubben har til gode. Med faste intervaller afregner Fiskeringen klubbernes andel fra både indmeldelser og kontingentindbetalinger.

Stop og udmeld

Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent stoppes medlemskabet automatisk. Et stoppet medlem kan naturligvis ikke benytte Fiskeringens faciliteter, men et stoppet medlem kan selv indbetale sin restance via hjemmesiden. Herved afstoppes medlemmet og kan fortsætte brugen af Fiskeringens faciliteter. Såfremt et stoppet medlem ikke betaler den næstkommende ordinære kontingentopkrævning betragtes medlemmet som udmeldt, af både klub og Fiskeringen, og mister samtidig muligheden for at logge ind på hjemmesiden.

Medlemsliste

Klubben har altid styr på sine medlemmer og kan udskrive datobestemte medlemslister til brug for ansøgning om tilskud.

Integreret mailsystem

Med vores mailsystem kan vi udsende mails til samtlige medlemmer. Det benyttes i forskellige sammenhænge af Fiskeringen, men vi hjælper også gerne vores klubber med at udsende mails i forbindelse med arrangementer eller hvis klubben har overskud af pladser til en bestemt tur. Klubben kan dermed nå ud til samtlige medlemmer af Fiskeringen, på tværs af alle klubber.

Bookningssystem

Bookningssystemet giver adgang til de mange faciliteter. Det er vores erfaring, at mange melder sig ind i en klub for at få adgang til Fiskeringens faciliteter og dermed er vi med til at forbedre klubbens økonomi.

Hvis du vil høre mere om medlemskab af Fiskeringen, er du velkommen til at kontakte os på:


e-mail: fr@fiskeringen.dk eller mobil: 2512-5169