Farum Sø, uden motor


Sæson
Alle bådene: 1/5 til 31/10.
Vinterbåde: 1/11 til 14/3. Bådene nr. 7-4 og 7-6 bliver liggende som vinterbåde i kanalen ved "Fiskerhytten" indtil 14. marts. Husk, at de skal bookes.
I perioden: 15. marts - 30. april fiskes der ikke på søen på grund af gedde-fredningen.
Udover de ovennævnte både er der en 14 fods grøn Ejvindjolle mærket "FR-i". Den kan ikke bookes og kan derfor frit benyttes af medlemmerne efter indskrivning i journalen i grejskab nr. 1.


Fiskeriet
Geddefiskeriet er godt og aborrefiskeriet kan i perioder være i særklasse! Der er enkelte sandarter i Farum Sø, men de er absolut en bonusfangst og bør altid genudsættes.
Ålefiskeri er forbudt. Mindstemål for gedder er 60 cm.


Adresse
Farumgårds Allé 32, 3520 Farum


Parkering
Parkér enten ved Skovvængets Allé (max. 4 pladser) eller på P-pladsen ud for Frederiksborgvej 102 (gode parkeringsforhold med 20 pladser).
Der er stiforbindelse fra alle p-pladserne til søen og bådene.


Bådenes placering
Bådene ligger ved den lange bro ("SU-broen"). De ligger som de første 7 både på venstre hånd og med stævnen ud mod Farum Sø.


Motor forbudt!
Der må ikke benyttes motor i Farum Sø, heller ikke el-motor. Dette gælder også, hvis bådene sejler på Furesøen.


Grejskabe
Årer, ankre og tilbehør findes i grejskabene mærket nr. 1 (anker og indskrivningsjournal) og i nr. 3 og nr. 4 (årer).


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon.


Fortøjning
Bådene skal fortøjes med stævnen udad mod søen. Når du kommer ind hægtes fortøjningen fra pælen i vandet fast i stævnen. Dernæst hægtes begge agterfortøjningerne fra broen fast i agterenden af båden. Så går du i land og trækker båden ud, hvorefter du låser kæden fast sammen med den store ring monteret på broen.


Efter turen
Husk at rydde op, rengøre og låse båden.


Vigtigt
Farum Sø er klassificeret med en højere grad af naturhensyn end Furesøen. Derfor må både hjemmehørende i Farum Sø gerne sejle over i Furesøen, men både hjemmehørende i Furesøen må ikke sejle ind i Farum Sø. Der er nem adgang til Furesøen via Fiskebæk Å.
Der må fiskes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.


Hjemmesider, der er et besøg værd, når du skal på Farum Sø
Naturstyrelsens hjemmeside om Farum Sø.
Farum Lystfiskerforenings hjemmeside.
Regler for Farum Sø - Læs mere om reglerne for sejlads og fiskeri på Farum Sø.


Facilitetspasser
Se oversigten over facilitets-passerer, bådinspektører og facilitetschef.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


Fiskeringens facilitetschef

jes@fiskeringen.dk | +45 70 25 99 60


Bådene i Farum Sø7-1: FR-jolle - "Træsko"

7-2: FR-jolle - "Træsko"

7-3: FR-jolle - "Træsko"

7-4: Rudkøbing-jolle

7-5: Rudkøbing-jolle

7-6: Rudkøbing-jolle

FR-i: Rudkøbing-jolle