Sæson
Alle bådene: 01/05 til 31/10.
Bådene nr. 7-4, 7-5 og 7-6 bliver herefter liggende som vinterbåde i "havnen" ved "Fiskerhytten" indtil 14/03.
Husk at de skal bookes > "Farum Sø, helårsbåde, uden motor".


Fiskeriet
Geddefiskeriet er godt og aborrefiskeriet kan i perioder være i særklasse! Der er enkelte sandarter i Farum Sø, men de er absolut en bonusfangst og bør altid genudsættes.


Fredningstider og mindstemål
I perioden: 15/3 - 30/4 fiskes der ikke på søen på grund af geddefredningen.
Mindstemål: gedder 60 cm, sandart 50 cm. Ålefiskeri er forbudt.
Der må fiskes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.


Adresse
Farumgårds Allé 32, 3520 Farum. Google Maps.


Parkering
Parkér enten ved Skovvængets Allé (max. 4 pladser) eller på P-pladsen ud for Frederiksborgvej 102 (gode parkeringsforhold med 20 pladser). 
Der er stiforbindelse fra alle p-pladserne til søen og bådene.


Bådenes placering
Bådene ligger ved den lange bro ("SU-broen"). De ligger som de første 7 både på venstre hånd og med stævnen ud mod Farum Sø.


Motor forbudt!
Der må ikke benyttes motor i Farum Sø, heller ikke el-motor. Dette gælder også, hvis bådene sejler på Furesøen.


Grejskabe
Årer, ankre og tilbehør findes i grejskabene mærket nr. 1 (anker og indskrivningsjournal) og i nr. 3 og nr. 4 (årer).


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Fortøjning
Bådene skal fortøjes med stævnen udad mod søen. Når du kommer ind hægtes fortøjningen fra pælen i vandet fast i stævnen. Dernæst hægtes begge agterfortøjningerne fra broen fast i agterenden af båden. Så går du i land og trækker båden ud, hvorefter du låser kæden fast sammen med den store ring monteret på broen.


Efter turen
Husk at rydde op, rengøre og låse båden.


Hjemmesider, der er et besøg værd, når du skal på Farum Sø
Naturstyrelsens hjemmeside om Farum Sø.
Farum Lystfiskerforenings hjemmeside.
Regler for Farum Sø - Læs mere om reglerne for sejlads og fiskeri på Farum Sø.


Vigtigt
Farum Sø er klassificeret med en højere grad af naturhensyn end Furesøen. Derfor må både hjemmehørende i Farum Sø gerne sejle over i Furesøen, hvortil der er nem adgang via Fiskebæk Å, mens både hjemmehørende i Furesøen må ikke sejle ind i Farum Sø


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til nedennævnte:


Ferskvandsinspektør
Fiskeringen
Lars "Frø" Nielsen
Send mail
+45 23 47 59 33

Ferskvandsinspektør
Fiskeringen
Lars "Frø" Nielsen
Send mail
+45 23 47 59 33


7-1: FR-jolle - "Træsko"


7-2: FR-jolle - "Træsko"


7-3: FR-jolle - "Træsko"


7-4: Rudkøbing-jolle


7-5: Rudkøbing-jolle


7-6: Rudkøbing-jolle


7-7: Rudkøbing-jolle