Farum Sø, uden motor

Sæson
Alle bådene: 1/5 til 31/10.
Vinterbåde: 1/11 til 31/3. Bådene nr. 7-4 og 7-6 bliver liggende som vinterbåde i kanalen ved Fiskerhytten indtil 31/3. Husk at de skal bookes.
I april måned fiskes der ikke på søen på grund af gedde-fredningen.
Udover de ovennævnte både er der en 14 fods grøn Ejvindjolle mærket "FR-i". Den kan ikke bookes og kan derfor frit benyttes af medlemmerne efter indskrivning i journalen i grejskab nr. 1. Om vinteren ligger båden i kanalen ved Farums klubhus "Fiskerhytten".

Motor forbudt!
Der må ikke benyttes motor, heller ikke el-motor. Dette gælder også, hvis bådene sejler på Furesøen.

Grejskabe
Årer, ankre og tilbehør findes i grejskabet mærket nr. 1 (anker og indskrivningsjournal) og i grejskabet mærket nr. 3 (årer).

Fiskeri
Geddefiskeriet er godt og aborrefiskeriet kan i perioder være i særklasse! Der er enkelte sandarter i Farum Sø, men de er absolut en bonusfangst og bør altid genudsættes.
Ålefiskeri er forbudt. Mindstemål for gedder er 60 cm.

Parkering
Parkér enten ved Farum Station, ved Skovvængets Allé (max. 4 pladser) eller ved P-pladsen ved Frederiksborgvej 102 (gode parkeringsforhold med 20 pladser).
Der er stiforbindelse fra alle p-pladserne til søen og bådene.

Vigtigt
Farum Sø er klassificeret med en højere grad af naturhensyn end Furesøen. Derfor må både hjemmehørende i Farum Sø gerne sejle over i Furesøen, men både hjemmehørende i Furesøen må ikke sejle ind i Farum Sø. Der er nem adgang til Furesøen via Fiskebæk Å.
Der må fiskes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.

Hjemmesider, der er et besøg værd, når du skal på Farum Sø
Naturstyrelsens hjemmeside om Farum Sø.
Farum Lystfiskerforenings hjemmeside.
Regler for Farum Sø - Læs mere om reglerne for sejlads og fiskeri på Farum Sø.


Google Maps

 

 

7-1: FR-jolle - "Træsko"

7-2: FR-jolle - "Træsko"

7-3: FR-jolle - "Træsko"

7-4: Rudkøbing-jolle

7-5: Rudkøbing-jolle

7-6: Rudkøbing-jolle


FR-i: Rudkøbing-jolle