LaganhusetHuset ligger direkte ned til Laganelven. Der er båd ved huset.

Der er i alt 12 sengepladser i 3 værelser (4 + 4 + 4). Det ene værelse er i stueplan, mens de 2 øvrige er på 1. sal.

Huset er tilsluttet Fibernet og der er Chromecast i fjernsynet, så du selv kan streame indhold.

Strømforbrug og Internet er inkluderet i lejen.


Adresse
Lagavägen 4, 312 51 Knäred, Sverige.


Udlejningsperioder

Tors. kl. 16.00 - Søn. kl. 16.00: 1.850,00 kr.

Søn. kl. 16.00 - Tors. kl. 16.00: 1.850,00 kr.

Ferieuger: uge 26-32: søn. kl. 16.00 - søn. kl. 16.00: 3.700,00 kr.

Strømforbrug og Internet er inkluderet i lejen. Overhold venligst tidspunkterne.


Kørselsvejledning
Fra Helsingborg køres ad E4 mod Stockholm. Efter ca. 7 km. drejes af til E6 mod Göteborg. Lidt nord for Hallandsåsen drejes til højre mod Laholm og efter 4 km. til venstre mod centrum. I Laholm drejes til venstre ned langs elven og til venstre over kraftværksdæmningen. Lige efter dæmningen til højre mod Skogaby. Når vejen slutter til højre mod Markaryd. Herfra er der ca. 10 km til Knäred.
Huset ligger på vejen til venstre lige før broen og overfor den nedlagte jernbanestation. Afstanden fra Helsingborg er ca. 90 km. Bus fra Laholm har endeplads 30 meter fra huset.


Huset er forsynet med kodelås
Du vil ca. 3 dage inden lejeperiodens start modtage instruktion og nøglekode på email og sms. Send gerne koden videre til andre deltagere efter behov.
Hvis du har flere lejeperioder i træk, vil du modtage en ny kode før hver periode. Det er MEGET VIGTIGT, at du bruger de nye koder.
Du kan også se koden på hjemmesiden under Min side > Husbookninger 3 dage før lejestart.
Din kode må ikke trykkes ind før kl. 16.00 på ankomstdagen, med mindre andet er aftalt med den forrige lejer. (Forrige kode bliver derved annuleret).
Når man lukker døren bliver den altid låst. Så husk koden, eller medbring den.


Øvrige nøgler
Inden for hoveddøren i huset hænger 2 nøgler. Den ene (mærket brændeskur) passer til udhusene. Den anden passer til terrassedøren, lemmen til kælderen og båden ved huset.


Båd ved huset
Ved huset ligger en alujolle med nr. 61-1.
Båden er forbeholdt husets lejere. Årer og andet tilbehør befinder sig i det venstre udhus. Båden er aflåst med hængelås (terrassedørsnøglen).
Man kan sagtens sejle fra huset ned til Hjörnaredssjöarna. Der er et glimrende sandartfiskeri i Lagan på strækningerne både opstrøms og nedstrøms for huset. Der er jo perioder, hvor der lukkes for strømmen i Lagan tidligt om eftermiddagen, og så er fiskeriet i nærheden af huset et godt alternativ, selvom det ikke er laks, man får på krogen.
Fiskeriet er ikke længere frit ovenfor kraftværket ved Laholm, men kun fra vores egen grund, og her findes sandart, gedder, aborrer og enkelte ørreder. Fiskekort, der gælder til Lagan-strækningen imellem Knäred og Skogaby inklusive Hjörneredssjöarna kan købes på Ifiske. Se endvidere opslaget i huset.


Laksefiskeri
Nedenfor kraftværket Laholm er der opgang af laksefisk. Der skal løses fiskekort i Laholm.


Øvrigt fiskeri
Der findes andre mindre elve og søer i området. Se opslaget i huset. Fiskekort kræves.


Affald - sortering
Affald skal sorteres i glas, pap, metal og plast og afleveres på affaldshåndteringen, der ligger ca. 70 meter fra huset. Køkkenaffald skal være ordentligt indpakket. Overskydende affald skal medtages ved afrejse. Der må aldrig stilles affald uden for containeren.
Skraldespanden tømmes onsdag i lige uger.


Græsslåning
Græsset skal slås, når der er behov for det.


Båden i Hjörneredssjöarna
Båden må ikke bruges uden forudgående bookning under fac. 43-1. Dette gælder også for husets lejere.
Læs instruktionen på hjemmesiden grundigt! Årer m.m. i venstre udhus.


Motorinstruktion (læse grundigt og overhold!)
Motorerne har indbygget benzintank, så du skal kun medbringe en dunk med 95 oktan benzin.
Motoren kan ikke startes, hvis clipsen ved den røde stopknap mangler. Lad clipsen sidde på. Du skal blot trykke på knappen for at standse motoren
Motoren kan kun vippes op, når den står i fremad-gear.
Husk at åbne og lukke luftskruen på tankdækslet, og at åbne og lukke for benzinhanen, der er placeret på højre side af motoren.
Startsnoren kan kun trækkes ud, når motoren står i frigear. Træk aldrig startsnoren helt ud.
Vær forsigtig ved påfyldning af benzin, både i havnen og ude på søen. Det er brandfarligt og miljøskadeligt.
Ved start af kold motor: Gashåndtaget på start, træk chokerknappen forsigtigt ud, i varmt vejr er det ofte nok med halv eller ingen choker, dernæst skubbes chokerknappen gradvist ind indtil motoren kører jævnt. Ved varm motor: Gashåndtaget på restart eller lidt højere, ingen choker.


Gæstebog
Skriv gerne i gæstebogen om dit ophold: hvad lavede du, hvad oplevede du.
I de tidligere gæstebøger, kan du læse om andres oplevelser i huset gennem årene.


Generelle regler for udlejning
Se i øvrigt "Generelle regler for udlejning af Fiskeringens huse".


Hus-inspektør
Bjørn Lund Hansen
Send mail
+45 20 11 55 01


Rigtig god fornøjelse med opholdet!