Laganhuset


LaganhusetHuset ligger direkte ned til Laganelven og har 12 sengepladser.

Adresse: Lagavägen 4, 312 51 Knäred, Sverige   Google Maps


Udlejningsperioder
Tors. kl. 16.00 - Søn. kl. 16.00: 1.750,00 kr.
Søn. kl. 16.00 - Tors. kl. 16.00: 1.750,00 kr.
Ferieuger: uge 27-32: søn. kl. 16.00 - søn. kl. 16.00: 3.500,00 kr.

Strømforbruget er inkluderet i lejen. Overhold venligst tidspunkterne.


Kørselsvejledning
Fra Helsingborg køres ad E4 mod Stockholm. Efter ca. 7 km. drejes af til E6 mod Göteborg. Lidt nord for Hallandsåsen drejes til højre mod Laholm og efter 4 km. til venstre mod centrum. I Laholm drejes til venstre ned langs elven og til venstre over kraftværksdæmningen. Lige efter dæmningen til højre mod Skogaby. Når vejen slutter til højre mod Markaryd. Herfra er der ca. 10 km til Knäred.
Huset ligger på vejen til venstre lige før broen overfor den nedlagte jernbanestation. Afstanden fra Helsingborg er ca. 90 km. Bus fra Laholm har endeplads 30 m. fra huset.


Huset er forsynet med kodelås
Du vil ca. 3 dage inden lejeperiodens start modtage instruktion og nøglekode på email og sms. Send gerne koden videre til andre deltagere efter behov.
Hvis du har flere lejeperioder i træk, vil du modtage en ny kode før hver periode. Det er MEGET VIGTIGT at du bruger de nye koder.
Du kan også se koden på hjemmesiden under Min side > Husbookninger 3 dage før lejestart.
Din kode må ikke trykkes ind før kl. 16.00 på ankomstdagen, med mindre andet er aftalt med den forrige lejer. (Forrige kode bliver derved annuleret).
Når man lukker døren bliver den altid låst. Så husk koden, eller medbring den.
Det er kedeligt at stå uden for en kølig nat i let påklædning
.....


Øvrige nøgler
Inden for hoveddøren i huset hænger 2 nøgler. Den ene (mærket brændeskur) passer til udhusene. Den anden passer til terrassedøren, lemmen til kælderen og båden ved huset.


Ved huset ligger en alujolle med nr. 61-1.

Båden er forbeholdt husets lejere. Årer og andet tilbehør befinder sig i det venstre udhus. Båden er aflåst med hængelås (terrassedørsnøglen).

Man kan sagtens sejle fra huset ned til Hjörnaredssjöarna. Der er et glimrende sandartfiskeri i Lagan på strækningerne både opstrøms og nedstrøms for huset. Der er jo perioder, hvor der lukkes for strømmen i Lagan tidligt om eftermiddagen, og så er fiskeriet i nærheden af huset et godt alternativ, selvom det ikke er laks, man får på krogen.

Fiskeriet er ikke længere frit ovenfor kraftværket ved Laholm, men kun fra vores egen grund, og her findes sandart, gedder, aborrer og enkelte ørreder. Fiskekort, der gælder til Lagan-strækningen imellem Knäred og Skogaby inklusive Hjörneredssjöarna kan købes på Ifiske. Se endvidere opslaget i huset.

Nedenfor kraftværket Laholm er der opgang af laksefisk. Der skal løses fiskekort i Laholm.

Der findes andre mindre elve og søer i området. Se opslaget i huset. Fiskekort kræves.


Affald skal sorteres i glas, pap, metal og plast og afleveres på affaldshåndteringen, der ligger ca. 70 m fra huset. Køkkenaffald skal være ordentligt indpakket. Overskydende affald skal medtages ved afrejse. Der må aldrig stilles affald uden for containeren.
Skraldespanden tømmes onsdag i lige uger

Græsset skal slås, når der er behov for det.
Se i øvrigt ”Generelle regler for udlejning af FR-husene”.

OBS!!! Båden i Hjörneredssjöarna må ikke bruges uden forudgående bookning under fac. 43-1. Dette gælder også for husets lejere. Læs instruktionen på hjemmesiden grundigt! Årer m.m. i venstre udhus.