Sjælsø, uden motor

Bådene i Sjælsø3-1: Rudøbingjolle

3-2: Ejvind-jolle

Fredningstider og mindstemål


Gedde: 15. marts - 30. april.
Mindstemål: 60 cm.

Sæson
1/5 til 1/12


Fiskeriet
Sjælsø disker op med et meget fint fiskeri efter gedder, især i maj måned, som altid er fuldbooket.
Der har tidligere været et eventyrligt aborrefiskeri. Det er desværre gået noget tilbage i de senere år, men er dog stadig fint. Brasenerne i søen har tidligere holdt rekordstørrelse, inden de blev opfisket af ferskvandsbiologer i et forsøg på at biomanipulere søen. Men mon ikke, at der stadig er én stor brasen tilbage i søen!


Adresse (nærmeste)
Nebbegårds Allé 3: Google Maps.


Parkering
Fra Ravnsnæsvej køres ad Nebbegårds Allé, ca. 350 m. Herefter drejes til venstre og der parkeres ved vandværkets pumpehus.


Bådenes placering
Fiskeringens 2 både ligger for svaj ved bolværket nedenfor pumpehuset. Notér dig fortøjningssystemet, inden du stævner ud!


Motor
Benzinmotor ikke tilladt, men det er elmotor.


Grejkasse
Grejkassen står op mod pumpehusets facade ud mod Sjælsø. I kassen er årer, ankre og øser. På undersiden af grejlåget er en opsat udførlig forklaring, både på skrift og med fotos, der fortæller og viser, hvordan bådene skal fortøjes.


Vigtigt vedr. fortøjning
Efter brug skal bådene trækkes ud og karabinhagen fastgøres i ringen på bolværket. Bådene må ikke kunne banke ind i bolværket ved pålandsvind!


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden. Husk at låse grejkassen.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


  Ferskvandsinspektør
Lars "Frø" Nielsen
ferskvand@fiskeringen.dk
+45 23 47 59 33

Bådpasser ved Sjælsø
Niels Ole Coops Olsen
nocoops@gmail.com
+45 40 64 89 26