Søndersø, uden motor


Vær MEGET opmærksom på Stillezonen, som er markeret med store orangerøde bøjer. Det er eksklusionsgrund, hvis Stillezonen ikke respekteres!
Vi kan miste vore fiskerettigheder i søen ved overtrædelse.  Ser du nogen overtræde reglerne bedes det påtalt omgående. 
Kommunens folk og ikke mindst de meget flittige ’fuglekiggere’ holder et vågent øje med bådene og rapporterer til kommunen. 

Sæson 
1/5 til 1/12.
Båd 6-1 dog 1/5 til 14/3.


Fiskeriet
Søndersø har en god bestand af gedder og enkelte sandarter, der fanges som "bonusfisk".
Der er udsat karper ud i søen, og der er i dag en god bestand af karper med fisk på over 10 kilo.


Adresse (nærmeste)
Ballerupvej, 3500 Værløse.


Parkering
Parkér på Ballerupvej ved skovstien, der fører ned til bådene. Det er lige over for den kommunale genbrugsplads.
Alternativt parkér ved den store P-plads lige i nærheden.


Nøgleboks
Der er opsat nøgleboks til bommen lidt nede ad skovstien. Man må forsigtigt køre ned til "Havnen" og aflæsse/læsse fiskegrej. Bommen skal aflåses efter brug!


Bådenes placering
Bådene ligger i "Havnen", som Fiskeringen deler med Lystfiskeriforeningen.
I havneområdet må kun færdes medlemmer af Fiskeringen og Lystfiskeriforeningen. Alle andre skal bortvises.


Motor
Sejlads med elmotor er tilladt. Benzinmotor er forbudt!


Grejkasse
Grejkassen står på broen ved bådene. I kassen, der er mærket "Fiskeringen", finder du årer, anker, øse m.m.


Regler for fiskeri og færden på søen
I låget på grejkassen er opsat reglementet for fiskeri på søen - læs dette grundigt! Bemærk fredningsbestemmelserne. 
Vis hensyn til søens fugle og dyreliv. Undgå støj og opankring omkring sivbevoksningerne.


Landpladser til karpefiskeri
Landpladserne 1, 2, 3, og 4 er lokaliseret langs søen nordbred. Fiskeriet er nu frit for alle fra landpladserne, hvorfra der også må bades.


Sikkerhedsudstyr
Husk at medbringe eget sikkerhedsudstyr: Redningsvest, fløjte, opladt mobiltelefon. Det er DIT ansvar!
Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene, der skal være CE-godkendte, skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.).  


Fortøjning
Husk at bemærke, hvordan båden er fortøjet, inden du tager ud. Fortøj den på samme måde, når du kommer ind igen.


Efter turen
Husk at rydde op og rengøre båden. Husk at fortøje og låse båden. Husk at låse grejkassen.
Husk at rydde op på pladserne og medtag dit affald. Der må IKKE efterlades affald.
Husk du er lystfiskernes ansigt udadtil. Der er nemlig rigtig mange andre som benytter området.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten, så husk at indberette disse til:


  Ferskvandsinspektør
Lars "Frø" Nielsen
Send mail
+45 23 47 59 33

Bådpasser ved Søndersø
Karl Erik Strandesen
Send mail
+45 51 16 11 31

 


Lille rødt mærke: parkering på Ballerupvej ved skovsti.
Stort rødt mærke: havnen med bådene.


Fredningstider og mindstemål


Gedde: 15. marts - 30. april.
Mindstemål: 60 cm.


Sandart: 01. maj - 31. maj.
Mindstemål: 50 cm.