Sønder Sø, uden motor


Det er eksklusionsgrund, hvis Stillezonen ikke respekteres!
Vi kan miste vore fiskerettigheder i søen ved overtrædelse.  Ser du nogen overtræde reglerne bedes det påtalt omgående. 
Kommunens folk og ikke mindst de flittige ’fuglekiggere’ holder et vågent øje med bådene og rapporterer.


 


Se flere billeder

 

Vigtigt:
Årer og ankre i grejkasse. Læs reglementet for fiskeri på søen grundigt. Bemærk fredningsbestemmelserne.

Vis hensyn til søens fugle og dyreliv. Undgå støj og opankring omkring sivbevoksningerne.

Benzinmotor er forbudt, el-motor tilladt.

I den nye stillezone, der er markeret med røde bøjer, er fiskeri tilladt fra båd i perioden 1/8 - 1/3.
Resten af året: Adgang forbudt!!!

Der er gedder, sandart, ål, skaller, aborrer og karper i søen.

Landpladserne 1, 2, 3, og 4 er lokaliseret langs søen nordbred..
Fiskeriet er nu frit for alle fra landpladserne, hvorfra der også må bades.

Obs:
Du skal ALTID medbringe dit FR medlemskort samt det statslige fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år og fremvise dem på forlangende. Der vil blive kontrol fra kommunens side. Hvis du vil se en anden fiskers kort skal du først fremvise dit! Lovlige kort er FR-kort og kort fra LF.
På havneområdet og i både på søen må kun færdes medlemmer af FR og LF. Alle andre skal bortvises
.

Ryd op på pladserne, der må IKKE efterlades affald. Husk du er lystfiskernes ansigt udadtil.
Der er nemlig rigtig mange andre som benytter stien.
Nærmeste offentlige toiletter findes på rastepladsen lidt længere fremme ad vejen mod Ballerup.

Parkering:
Der er nøgleboks på bommen og man må køre ned og aflæsse / læsse fiskegrej. Bommen skal aflåses efter brug.
Parker overfor genbrugspladsen på Ballerupvej.

Sæson:
1/5 til 1/12. Båd 6-3 dog 1/5 til 31/3.

Kort:
Kraks kort 115 H3 - H4