Esrum Å Laug

 
Klubbens navn  Esrum Å Laug
Adresse: Esrum Møllegård, Klostergade 14, 3230 Græsted
Kontakt

Formand Jens Vonger-Lauesen.

Hjemmeside:  www.esrumaalaug.dk
Facebook
Beskrivelse:  I klubben beskæftiger vi os mest med klækkeriet, og du har derfor mulighed for at deltage i el-fiskeri, udsætninger, pasning af klækkeri og mange andre spændende opgaver, der vedrører opdræt af fisk. Derimod har vi ikke normale klubaftener med fluebinding o.lign. Der findes også mulighed for støttemedlemskab. Se mere på vores hjemmeside.
Klubaften:   Ingen

Kontingenter


Senior 625,00    
Junior 195,00    
Familie 1025,00    
Dobbelt medlemskab (hvis du er med i en anden Fiskeringsklub) 150,00    
Indmeldelse 100,00    
Nøgle sendes 125,00    
Nøgle afhentes 125,00    

 

Kontingentet er helårligt og følger kalenderåret, uanset hvornår man melder sig ind.

Kommentar til kontingenter:
Klubben har meget få aktiviteter og derfor lavt kontingent