Esrum å, zone 2

Esrum å zone 2
Vestside fra 200 m. opstrøms Bøgegrøften koordinat 56.066568 – 12.364243 til over for Ørnevej i sommerhus området koordinat 56.093291 – 12.373695.

Esrum å zone 2

Østside fra offentlig sti Sodemarksvej 14 ved beton bro koordinat 56,060677 – 12.367612 til 140 m. opstrøms den 3.bro på engen koordinat 56.074485 – 12.379848

Vigtigt
I fredningsperioden fra 16. november til og med 28./29. februar og i perioden 14. maj til og med 15. juli er fiskeri strengt forbudt.
Der må under ingen omstændigheder parkeres på golfklubbens P-plads, og al færdsel til og fra åen over golfklubbens arealer er strengt forbudt. Der er to adgangsveje til golfklubbens åstykke.
Enten fra parkering ved Sophienlund Allé over for Enghavegård eller via Off. sti-bro i Snævret Skov.
Studér kortet meget nøje. Husk, at lukke ALLE låger, når du passerer hegn og skel. Man må IKKE gå, hvor vi ikke har fiskeret! Max 4 personer pr. dag.

Fiskeri
Brinkerne er hule! Det er her ørreden står. Gennemsnitsvægt op til 3,5 kilo. Under elektrofiskeri er der fanget fisk op til 12 kilo. Hold hovedet koldt!
Der må også fiskes med orm, men krogstørrelsen skal være minimum 2. Mindstemål skal overholdes. Bækørred 35 cm og havørred 40 cm. Gedder må meget gerne tages med hjem.

Parkering 1
Ved Dragstrup Lund: Markvejen ned til broen bliver ikke vedligeholdt med beskæring af buske mere, men vi må nu holde efter gården. Drej til højre efter gården som før, men parkering er nu på venstre hånd allerede efter ca. 15 m. Der er ca. 370 m. at gå ned til åen, men vi undgår det med at sidde fast nede i skovbrynet. GPS koordinat: 56.074202 - 12.362964

Parkering 2
Kør lige ud ad Dragstrup Enghave efter Dragstrup Lund ad grusvejen, og parker helt nede ved åen.

Parkering 3
Ved Sophienlund Allé over for Enghavegård. Træerne er fældet, så parkeringen er nu i kanten af golfbanen, og vi skal nu holde langs bevokningen i indkørslen, men så langt til venstre så køretøjer kan komme forbi. Det er stort set samme sted som tidligere. Gå langs golfklubbens nordlige skel til åen (ca. 270m). Man må hverken færdes eller parkere på golfklubbens areal! OBS! Man kan kun komme til P-pladsen nordfra ad Sophienlund Allé. Ferlevej er lukket før golfklubben.

Generelt
Respektér ind- og udkørselsforhold og hold HELT INDE I RABATTEN, da vejene er små.

Sæson: 1/3 - 14/5 og 16/7 - 15/11.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig