Esrum å, zone 2

Esrum å zone 2
Der er lavet ændriger af zonegrænser i 2022, så de to zoner nu er ca. lige store. Desuden er der ændringer i de lodsejere vi har aftaler med. Brug de nye GoogleMaps kort herunder til at se hvor vi har fiskeret. Der kan zoomes og panoreres i kortene. 

Vigtigt
I ørredens fredningsperioden fra 16. november til og med 28./29. februar er alt fiskeri forbudt. Åen kan ikke bookes i denne periode.
Der må under ingen omstændigheder parkeres på golfklubbens P-plads, og al færdsel til og fra åen over golfklubbens arealer er strengt forbudt. Husk, at lukke ALLE låger, når du passerer hegn og skel. Man må IKKE gå, hvor vi ikke har fiskeret! Max 4 personer pr. dag.

Fiskeri
Brinkerne er hule! Det er her ørreden står. Gennemsnitsvægt op til 3,5 kilo. Under elektrofiskeri er der fanget fisk op til 12 kilo. Hold hovedet koldt!
Der må også fiskes med orm, men krogstørrelsen skal være minimum 2. Mindstemål skal overholdes. Bækørred 35 cm og havørred 40 cm. Gedder må meget gerne tages med hjem.

Parkering
Hele området kan blive meget vådt, så man nemt kører fast. Gå ud af bilen og tjek! Parker venligst ved de afmærkede pladser på kortet, så vi ikke holder i vejen. Tryk på "P" markørerne i kortet, så kommer der en beskrivelse frem af hvert enkelt parkeringsplads. 

Sæson: 1/3 - 15/11.


(Senest opdateret juli 2022 af Christian Arp-Hansen)