Årets gang

2021


Se 2023 Se 2022 Se 2020


DECEMBER 2021


14-12-2021: Ferskvandsmotorerne til service og vinteropbevaring


Hvert år i november/december bliver ferskvandsmotorerne gradvist afmonteret og samlet sammen, så de kan komme til det årlige sercice-eftersyn og vinteropbevaring. Det er vigtigt for Fiskeringen, at have velfungerende motorer. Der bibeholdes motorer på enkelte af bådene, der fungerer som "vinterbåde" i f.eks. Esrum Sø og Furesøen. Disse motorer serviceres så på et andet tidspunkt.Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og trailerchauffør Henrik Jart fra Farum Lystfiskerforening.


Tekst og fotos  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


DECEMBER 2021


02-12-2021: Esrumbådene kom på land


Esrum Å-laug har greb om meget andet end EL-befiskning. De passer også Fiskeringens 4 både i Esrum Sø, og de bliver passet godt.
Faktisk møder lauget op én gang om ugen og tjekker, at der ikke er for meget vand i bådene og at der er pænt ryddet op og andet forefaldende.Torsdag den 2. december 2021 mødtes en større forsamling til bådoptagning. Vejret var iskoldt og der stod en piv-stiv nordenvind lige ned i Sørup havn, hvor der absolut ikke var læ.Der skulle skrues nogle meget besværlige møtrikker af, og værktøjet drillede og fingrene var stive af kulde, men da først motorerne var pillet af fik vi varmen ved at bakse bådene på plads.Der kom tre både på land og Fiskeringsjollen blev flyttet ud på vinterpladsen i yderhavnen. Der blev ikke tid til at hygge, alle hastede hjem for at få tøet fingrene op igen.

Tak til: mandskabet fra Esrum Å Laug og ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen.


Tekst og fotos  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


DECEMBER 2021


02-12-2021: Stavnsholtbroen på land


Torsdag den 2. december 2021 blev broen ved Stavsnholt i Furesøen taget på land for vinteren. Det var som vanligt "brobisserne" fra Farum Lystfiskerforening, som stod for arbejdet. For en gangs skyld skulle broen skrabes for sne, inden den kunne afmonteres!Tak til: Ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, bådpasser ved Stavnsholt Benny Normann Jensen og Leon Rasmussen fra Farum Lystfiskeriforeningen.


Foto  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
Tekst og WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  


[ Til Top ]


NOVEMBER 2021


11-11-2021: Fiskeringens både i Farum Sø kom på land for vinteren


Torsdag den 11. november 2021 fik medlemmer af Farum Lystfiskerforenings lokale "Bådpasserteam" - også kaldet "brobisserne" - trukket de sidste af Fiskeringens både i Farum Sø og nogle fra Furesøen på land. Det sket i tusmørkets og et par LED-lampers skær. Men det er ingen hindring for brobisserne!Der blev lagt køreplader ud for at lette ophalingen og for samtidigt at skåne bådenes køle mest muligt.En "Træsko" tømmes for vand. Bundplader og damlåg er også fjernet.Det var heldigvis en dejlig og forbløffende mild novemberaften ved Farum Sø.

Tak til: Farums bådpasserteam: Ole "Basse", Leon Rasmussen, Benny Normann Jensen, Mogens Thomsen, Christian Hecquet, Tommy Fejrskov, Fiskeringens formand Morten Søndergaard og bådpasser Jesper Winding Lauesen fra Lystfiskeriforeningen.


Tekst, fotos og WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


NOVEMBER 2021


10-11-2021: Stavnsholtbådene blev sejlet fra Furesøen til Farum Sø


Onsdag den 10. november 2021 sejlede bådpasser ved Stavnsholt i Furesøen, Benny Normann Jensen, Fiskeringens 3 både fra Stavnsholt over i Farum Sø for vinteropbevaring. Det skete i samarbejde med Fiskeringens ferskvandsinspektør, Lars "Frø" Nielsen, som selv igennem mange år har passet netop faciliteten i Stavnsholt.Båden 10-3, som Benny sidder i, får nyt "bundtøj" i løbet af vinteren.


Tak til: bådpasser Benny Norman Jensen og ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen.


Tekst og fotos  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


JULI 2021


06-07-2021: Bjærgning af efterladt båd i Esrum Sø


Et medlem meddelte: "Hej. Vi er gået i stå med båd 1-3 og har været nødt til at gå hjem. Båden er trukket op på bredden foran Skovskolen ved Nødebo."
Det var ikke en god situation og båden blev straks fejlmeldt i bookingsystemet, så ingen skulle køre forgæves.Et eftersøgningshold bestående af Morten Søndergaard og Leon Rasmussen fra Farum Lystfiskerforening satte ud efter båden, der blev fundet omtrentligt som beskrevet, hvor den lå og bankede mod bredden i den lette pålandsvind. Den var ikke fortøjet, da der intet anker var i båden!
Note til alle brugere: husk altid at tage et anker med ud! I tilfælde af motorproblemer, så forsøg gerne at ro båden tilbage til havnen. Der ligger et sæt åre i båden!Båden blev sejlet retur til sin plads i Sørup Havn. Så gik dén formiddag da også meget noget!


Tak til: Fiskeringens formand Morten Søndergaard og kasserer i Farum Lystfiskerforening Leon Rasmussen.


Tekst, foto og WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


APRIL 2021


15-04-2021: Furesøbadbådens motor blev fikset


Kegnæsjollen ved Furesøbad i Furesøen er en af Fiskeringens mest benyttede ferskvandsbåde. Særligt efter at der blev fastmonteret en påhængsmotor på båden, har den været ude at sejle næsten konstant!
Det slider naturligvis på motoren, som denne eftermiddag fik et eftersyn af "Motor-Mogens" fra Farum Lystfiskerforening. Han var tilkaldt af Fiskeringens ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, som kiggede med fra sidelinjen og ellers gik til hånde.Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen og "Motor-Mogens" fra Farum Lystfiskerforening.


Tekst, foto og WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


APRIL 2021


08-04-2021: Broen ved Stavnsholt i Furesøen sat i vandet


Hvert forår i april måned samles en håndfuld medlemmer af den rette støbning fra Farum Lystfiskerforening ved Stavnsholt i Furesøen.Broen, som der ligger 3 Fiskeringsbåde ved, skal i vandet. Opsætningen af broen er både kold, hård og sjov!
Man skal huske altid se sig for, når man bevæger sig rundt i waders. Der er rørstudse på bunden og særligt ét meget lumsk "dødemandshul", som flere gennem tiden er røget i!Som sædvanligt synes de fleste af deltagerne, at alting er blevet lidt tungere end sidste gang. Men det er bare indbildning!Til sidst skal brofagene "køres" på vangerne. Det er altid en god følelse, for så er vi næsten ved vejs ende.

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen, bådpasser ved Stavnsholt Benny Normann Jensen, formand Morten Søndergaard, bestyrelsessuppleant Anders Villadsen og brobisserne fra Farum Lystfiskerforening: Ole "Basse" Gammelmark og Mogens Thomsen.


Tekst og fotos  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
Foto og WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]


APRIL 2021


05-04-2021: Udskiftning af åregafler


Der ros meget på Farum Sø og det slider på grejet. Mange har oplevet at åregaflerne vrikker voldsomt og at man ødsler sine dyrebare armkræfter på nyttesløs friktionsmodstand.I år skal vi have udskiftet åregafler og åregaffelbeslag, og det første sæt kom på plads 2. påskedag i forrygende aprilvejr.Det blev kun til det ene sæt, for der skal lirkes og balanceres med små bolte og to skiver, inde under rælingen, et sted hvor man kun kan “se” med fingrene – som var iskolde.

Tak til: ferskvandsinspektør Lars "Frø" Nielsen.


Tekst og fotos  
Lars "Frø" Nielsen  
Ferskvandsinspektør  
ferskvand@fiskeringen.dk  
WEB  
Morten Søndergaard  
Formand  
formand@fiskeringen.dk  

[ Til Top ]