Hågerup å

Vigtigt:
Fiskevandet ligger ca. 2,2 km. nord for Brahetrolleborg på vejen mellem Brahetrolleborg og Højrup.

Der må fiskes mellem de opsatte skilte. Ialt ca. 1900 m.

Fiskeri:
Særlige bestemmelser: Max 4 FR-stænger/dag. Lodsejeren har ret til udlægning af åleruse med afmærkning.
Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må højst hjembringes 3 fisk pr. mand pr. døgn. Mindstemål for bækørred er 35 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Bækørred.

Parkering:
Parker ved vejbroen, hvorfra der er direkte adgang til åen, eller ved broen i Brænde Lydinge, hvor der køres over broen og parkeres til højre eller venstre således at markredskaber kan passere. Der er kun passage forbi haven/gården på den nordlige side af åen. Åen kan også passeres nord for Hågerup.

Sæson:
16/1 - 15/11

Kort:
Aschg/KMS 13, O29
Se detaljeret kort over fiskevandet her: Fynske Lystfiskeres hjemmeside

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig