Fund af PFOS i Mølleåen

23. november 2021 13:21 , af Morten Søndergaard

Furesø Kommune er blevet orienteret om fund af stoffet PFOS i Mølleåen ved Kgs. Lyngby og Ørholm. Der er målt værdier på mellem 18-36 ng/l (nanogram per liter), hvilket ligger over miljøkvalitetskravet. Ved den meget medieomtalte forurening ved Korsør blev der fundet værdier op til 34.000 ng/l. Fødevarestyrelsen har på baggrund af de målte PFOS-værdier, anbefalet Lyngby Taarbæk Kommune at fraråde fiskeri i Mølleåen indtil videre.

Kilden til PFOS-fundene kendes ikke i øjeblikket og Furesø Kommune kender ikke til målinger for PFOS andre steder i Mølleåsystemet. Målingerne er en del af en igangværende landsdækkende undersøgelse for PFAS og PFOS, herunder for indhold af PFOS i overfladevand, hvor Region Hovedstaden har foretaget målingerne i Mølleåen.

Det kan dog oplyses, at Bestyrelsen i Dansk Lystfiskeriforening ud fra et forsigtighedsprincip fraråder deres medlemmer at spise fisk fra Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø. Furesø Kommune skal bemærke, at Buresø ikke er en del af Mølleåsystemet.

Furesø Kommune vil orientere jer, når der foreligger ny viden f.eks. resultater af eventuelle nyere målinger og/eller ændrede anbefalinger.

Venlig hilsen
Stig Rasmussen
Civilingeniør

Center for By og Miljø
Natur og Miljø
Furesø Kommune

Tlf: 7235 5330
www.furesoe.dk