Nyt om åerne

15. august 2022 13:55 , af Christian Arp-Hansen

Nyt om åerne

Kære alle fiskeringsmedlemmer. Peter Johansen og jeg har overtaget som å ansvarlige efter Benny. Benny har gjort en kæmpe insats igennem mange år med at være ansvarlig for vores åer. 
Det her været et stort arbejde at få kontakt til alle vores 14 å lodsejere og danne sig et overblik over det hele. 

Esrum å
Der er nogle ænderinger for Esrum å. Den lodsejer der ikke ville have, at vi fiskede i bukkejagten har solgt ejendommen, der er er derfor ikke længere denne begrænsning. Desuden er der ændringer i de lodsejere vi har aftaler med og dermed også vores zoner. De to zoner bliver nu af nogenlunde samme længde. Jeg har lavet nye kort over hvor vi har fiskeret og hvor der kan parkeres. De nye kort er lavet i GoogleMaps og skulle gerne gøre det lettere at få overblik.

Nørre å
Ud over Esrum å råder vi over et spændende stykke af Nørre å ved Viborg. Beskrivelsen er opdateret og der er kommet et kort, så der er nemmere få overblik.

Tryggevælde å
Den sidste af vores "egne" åer er Tryggevælde å. Også her er kortet opdateret til et mere moderne Google Maps kort. 

 

Hvis I har rettelser til beskrivelserne, billeder og fangster I vil dele eller lignende, hører vi meget gerne fra jer. 

 

Knæk og bræk derude!

 

Christian Arp-Hansen