Udledning af spildevand står for hovedparten af det danske bidrag af kvælstof til Øresund!

27. juli 2020 11:51 , af Morten Søndergaard

Der er ikke målopfyldelse i vandområdet Øresund i henhold til de danske vandområdeplaner for 2015-2021. Den manglende målopfyldelse i vandområdet skyldes overvejende for store tilførsler af næringsstoffer, særligt kvælstof.

I forhold til den samlede danske direkte udledning af kvælstof til vandområdet i Øresund udgør spildevandsudledningen af kvælstof ca. 80-90 %. Spildevandspåvirkningen i forhold til påvirkningen fra landbrug er i dette vandområde således væsentligt højere end landgennemsnittet, hvor spildevandsbelastningen af kvælstof udgør ca. 10 % af den samlede belastning.

Den danske tilførsel af kvælstof udgør alene en del af den samlede kvælstoftilførsel til Øresund: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/917/svar/1673987/2214476/index.htm