Vandløbsdata for 30 år samles på hjemmeside

17. marts 2021 11:25 , af Kim Holm Boesen

Danske vandløbsdata er nu samlet et sted, hvor det før var spredt ud på flere institutioner. Det styrker beredskabet ved oversvømmelser.

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/beredskab-for-oversvoemmelser-styrkes-30-aars-vandloebsdata-er-nu-samlet/