Odense å, Højrup

 

Vigtigt:
Fiskevandet ligger vest for Højrup. Færdsel til og fra fiskevandet må kun ske via markvejen, som findes ca. 20 m. syd for byskiltet på vejen fra Højrup mod Hågerup. Følg markvejen over jernbaneskinnerne og videre ad stien ned til åen.

Der må fiskes mellem de opsatte skilte. Ialt ca. 800 m.

Fiskeri:
Kun forårsfiskeri til 1. Maj. Lodsejeren har ret til at udlægge op til 3 åleruser.
Særlige bestemmelser: Max 6 FR stænger/dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Havørred, bækørred, rimter, skalle, gedde, abborre og ål.

Fangstrapporter af havørreder er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster kan indberettes til Formand Arnt Christensen på telefon 4114 1408, eller på e-mail til mail@fynskelystfiskere.dk

Parkering:
Der må ikke parkeres på markvejen.

Sæson:
16/1 - 15/11

Kort:
KMS 13O29
Se detaljeret kort over fiskevandet her: Fynske Lystfiskeres hjemmeside

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig