Odense Å, Multoftegård

 

Vigtigt:
Fiskevandet ligger mellem Odense og Nørrebroby. På landevejen mellem Odense og Nørrebroby drejes ind til Multoftegård umiddelbart efter 13 km-stenen.

Der må fiskes mellem de opsatte skilte. Strækning ca. 1200 m.

Fiskeri:
Særlige bestemmelser: Max 6 FR stænger/dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Bækørred og gedde.

Fangstrapporter af havørreder er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster kan indberettes til Formand Arnt Christensen på telefon 4114 1408, eller på e-mail til mail@fynskelystfiskere.dk

Parkering:
Parkér til venstre for gården bag laden. Gå direkte ned til skovbrynet til det lille vandløb og fortsæt til venstre langs vandløbet til åen.

Sæson:
16/1 - 15/11

Kort:
Aschg/KMS 11, O28
GPS: 55.30208-10.29155

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig