Odense å, Verninge

 

Vigtigt:
Fiskevandet ligger ved henholdsvist Hjelmerup og Lundegård.

Hjelmerup: På vejen mellem Odense og Assens køres mod Verninge. Følg herefter vejen gennem Hjelmerup til de på kortet viste P-pladser. Følg stierne til fiskevandet.

Lundegård: På vejen mellem Verninge og Nørre Broby krydses åen ved Lundegård. Parkér langs vejen. Der er adgang direkte fra broen.

Hunde må ikke medtages på strækningerne.

Fiskeri:
Lodsejeren har ret udlægning af åleruser.

Særlige bestemmelser: Max 6 FR stænger/dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.

Fangstrapporter af havørreder er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster kan indberettes til Formand Arnt Christensen på telefon 4114 1408, eller på e-mail til mail@fynskelystfiskere.dk

Parkering:
Se under vigtigt

Sæson:
16/1 - 15/11

Kort:
KMS 11,N 28

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig