Omme å, Ørbæk

 

Vigtigt:
På vejen mellem Sdr. Omme og Tarm drejes til højre i Ørbæk før broen over Omme å. Følg vejen ca. 700 m hvorefter der drejes til venstre ned imod nedlagt dambrug. Efter yderligere 200 m parkeres i lysning i skoven på v.hånd. Gå direkte ned til åen.

OBS!!! På dette stræk af Omme Å må der kun fiskes med modhageløse kroge eller med helt nedklemte modhager.

Der må fiskes mellem de opsatte skilte, i alt ca. 800 m.

Tobaksrygning og brug af åben ild i skovområderne er strengt forbudt.

Fiskeri:
Særlige bestemmelser: Max 6 FR stænger/dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Bækørred,regnbueørred,stalling,gedde samt mulighed fo havørred og laks.

Parkering:
Se under Vigtigt

Sæson:
Kun 1/4 - 30/9

Kort:
Aschg/KMS 8, E 21

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig