Omme å, Omvrå

 

Vigtigt:
På landevejen mellem Filskov og Sdr. Omme drejes til højre mod Omvrå. Efter Omme Å drejes til højre ad første vej. Følg denne til broen over Hallund Bæk.

Følg markskel til venstre for broen til det opstrøms skilt, eller start fiskeriet ved broen og gå nedstrøms.

Der må fiskes fra broen over Hallund Bæk og nedstrøms til Omme Å, og fra udløbet i Omme Å opstrøms til skiltet ved markskel, i alt ca. 800 m.

Tobaksrygning og brug af åben ild i skovområderne er strengt forbudt.

Fiskeri:
Særlige bestemmelser: Max 6 FR stænger/dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.

Parkering:
Parkering skal ske foran hvid bygning på højre side af vejen, lige ved broen.

Sæson:
16/1 - 15/11

Kort:
Aschg/KMS 8, F 22

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.

Kommende aktiviteter

Tryk for at læse mere og tilmelde dig