Omme å, Simmelbækken


Vigtigt:
På vejen mellem Sdr. Omme og Tarm drejes til venstre ad 1. asfalterede vej efter 48 km stenen (mod Nollund). Derefter følges 1. vej til højre efter betonbroen frem til Simmelgården.

Omme Å: Følg skiltene til P-pladsen ved Omme Å.

Simmelbækken: Efter gården følges grusvejen til venstre frem til broen.

OBS!!! På dette stræk af Omme Å må der kun fiskes med modhageløse kroge eller med helt nedklemte modhager.

Der må fiskes mellem de opsatte skilte. Ialt. ca.1400 m.

Camping er tilladt på den anviste plads. Hunde må kun medtages, hvis de føres i snor.

Fiskeri:
Lodsejeren har ret til udlægning af 4 åleruser med afmærkning.

Særlige bestemmelser: Max 6 FR-stænger/dag, bortset fra stykket ved Langelund hvor der må være max. 4 FR-stænger pr. dag. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-66 år) forevist, bortvis tyvfiskere samt husk: Der må hjemtages max. 2 ørreder pr. dag, deraf 1 bækørred. Mindstemål for havørred er 45 cm, bækørred 40 cm.
Alle fisk under målet skal genudsættes. Fynske Lystfiskere har fredet alle nedfaldsørreder.
Fangstmuligheder: Bækørred, regnbueørred, stalling og gedde.

Parkering:
Se under Vigtigt

Sæson:
I Omme Å kun 1/4 - 30/9. I Simmelbækken 16/1 - 15/11

Kort:
Aschg/KMS 8, F 22

NB:
Bookning: Ved bookning af fiskekort bookes samtidig for alle Fynske Lystfiskeres faciliteter.