Vellerup Vig


Båden ligger på en jollevogn. Husk at sætte presenningen på igen efter brug.
Årer og anker i grejkassen. Motor i motorskab ca. 100 meter fra båden.


Sæson
Hele året ved isfrit. Der må aldrig sejles i is.


Fiskeriet
Prøv kastefiskeri inde i selve vigen, men overhold fredningszonen, samt trollingforbudet i vigen.
Ved fiskeri fra båd har kystfiskere førsteret! Blanke blink over 7-15 fod vand er aldrig dårligt!
Ved trolling syd for linien Kongsøre Næbbe - Kyndbyværket er du i det særlige område = 2 stænger pr. mand og max. 4 stænger på båden, samt kun downriggere, ikke dipsyer m.m.


Parkering
Ved båden!


Motor
Der er opsat et skab med en 6 hk motor (alm. benzin) til brug på båden. Skabet er placeret på gavlen af hus ud mod vejen (lige inden du når til Steens og Sussis plads). Se Google maps.
Kassen er mærket med Fiskeringen og låst med en Fiskeringslås.
Læs brugsanvisningen som sidder på skabsdøren.


Motorinstruktion (skal læses grundigt og overholdes)
Motorerne har indbygget benzintank, så du skal kun medbringe en dunk med 92 eller 95 oktan benzin. Der må ikke iblandes olie.
Motoren kan ikke startes, hvis clipsen ved den røde stopknap mangler. - Lad clipsen sidde på. Du skal blot trykke på knappen for at standse motoren
Motoren kan kun vippes op, når den står i fremad-gear. MOTOR SKAL VIPPES OP EFTER BRUG
Hvis du har vippet motoren op i løbet af fisketuren skal motoren vippes ned på følgende måde: Løft op i bærehåndtaget, træk derefter i stangen for vippelåsen på v. side under motoren og sænk motoren ned. - Brug aldrig vold!!!
Husk at åbne og lukke luftskruen på tankdækslet, og at åbne og lukke for benzinhanen, der er placeret på højre side af motoren.
Startsnoren kan kun trækkes ud, når motoren står i frigear. Træk aldrig startsnoren helt ud.
Vær forsigtig ved påfyldning af benzin, både i havnen og ude på søen.
Det er brandfarligt og miljøskadeligt.

Ved start af kold motor: Gashåndtaget på start, træk chokerknappen forsigtigt ud, i varmt vejr er det ofte nok med halv eller ingen choker, dernæst skubbes chokerknappen gradvist ind indtil motoren kører jævnt. Ved varm motor: Gashåndtaget på restart eller lidt højere, ingen choker.


Årer og anker
Årer og anker ligger i grejkassen.


Sikkerhedsudstyr
Du skal selv huske redningsvest og andet sikkerhedsudstyr.


Vigtigt
Ved søsætning og optagning skal båden være bundet fast til traileren, ellers kan den tippe over og motoren kan blive beskadiget eller falde af.
Der er monteret et spil til at trække båden op med.
Presenningen skal sættes på igen efter brug.


Fejl og mangler
Opdager du fejl eller mangler på faciliteten så husk straks at melde disse til:


  Saltvandsinspektør
Mangler
saltvand@fiskeringen.dk
+45 


Bådpasser i Vellerup Vig
Mikael Sjøgren
sjoekael@gmail.com
+45 21 58 51 03


 

Kort
Google Maps


 


Fiskeringen er tilmeldt Dansk Søredningsselskab
For assistance ring: 2760 1103


Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Ved livsfare ring: 112

Oplys: bådens position, nødsituationens art, antal personer ombord, kendetegn ved båden og hjælpen du har brug for.


Sikkerhed


Planlæg din tur
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele turens varighed.
Brug f.eks. "Sejl Sikkert" appen eller DMI´s farvandsudsigt og tag det tage det rette tøj med ud fra udsigten.
Tag mad og drikke med.
Hold god afstand til områder med lav vanddybde, stenrev, moler m.m. Brug f.eks. appen "Krak til søs".

Mobiltelefon
Husk at oplade din mobiltelefon, inden du tager ud. Medbring gerne en powerbank, da batteritid er en vigtig faktor i en nødsituation.
Køb en vandtæt pose til mobiltelefonen, da den er meget følsom overfor vand og fugt.

Redningsvest
Husk redningsvest til alle ombord.

Nødsignaler
Hvis du har, bør du medbringe nødraketter og en kraftig lygte.


Nyttige apps

Sejl Sikkert
Hav altid viden om vind- og strømforhold samt sikkerhedsinformationer og søvejsregler lige ved hånden. Download Sejl Sikkert appen og kom velforberedt afsted på fisketuren.

Krak til søs
App med mange funktioner, såsom søkort, sporingsplotter, AIS, interessepunkter og ruter.

Nyttige linksdmi.dk
Få din lokale vejrudsigt og bliv klogere på vejr og varsler.