Vellerup vig


Båden ligger på en jollevogn. Husk at sætte presenningen på igen efter brug.
Årer og anker i grejkassen. Motor i motorskab ca. 100 meter fra båden.

Sæson
Hele året ved isfrit. Der må aldrig sejles i is.

Fiskeriet
Prøv kastefiskeri inde i selve vigen, men overhold fredningszonen, samt trollingforbudet i vigen.
Ved fiskeri fra båd har kystfiskere førsteret! Blanke blink over 7-15 fod vand er aldrig dårligt!
Ved trolling syd for linien Kongsøre Næbbe - Kyndbyværket er du i det særlige område = 2 stænger pr. mand og max. 4 stænger på båden, samt kun downriggere, ikke dipsyer m.m.

Parkering
Ved båden!

Motor
Der er opsat et skab med en 6 hk motor (alm. benzin) til brug på båden. Skabet er placeret på gavlen af hus ud mod vejen (lige inden du når til Steens og Sussis plads). Se Google maps.
Kassen er mærket med Fiskeringen og låst med en Fiskeringslås.
Læs brugsanvisningen som sidder på skabsdøren.

Årer og anker
Årer og anker ligger i grejkassen.

Sikkerhedsudstyr
Du skal selv huske redningsvest og andet sikkerhedsudstyr.

Vigtigt
Ved søsætning og optagning skal båden være bundet fast til traileren, ellers kan den tippe over og motoren kan blive beskadiget eller falde af.
Der er monteret et spil til at trække båden op med.
Presenningen skal sættes på igen efter brug.


Kort
Google Maps


 


Fiskeringen er tilmeldt Dansk Søredningsselskab
For assistance ring: 2760 1103


Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Ved livsfare ring: 112

Oplys: bådens position, nødsituationens art, antal personer ombord, kendetegn ved båden og hjælpen du har brug for.


Sikkerhed


Planlæg din tur
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele turens varighed.
Brug f.eks. "Sejl Sikkert" appen eller DMI´s farvandsudsigt og tag det tage det rette tøj med ud fra udsigten.
Tag mad og drikke med.
Hold god afstand til områder med lav vanddybde, stenrev, moler m.m. Brug f.eks. appen "Krak til søs".

Mobiltelefon
Husk at oplade din mobiltelefon, inden du tager ud. Medbring gerne en powerbank, da batteritid er en vigtig faktor i en nødsituation.
Køb en vandtæt pose til mobiltelefonen, da den er meget følsom overfor vand og fugt.

Redningsvest
Husk redningsvest til alle ombord.

Nødsignaler
Hvis du har, bør du medbringe nødraketter og en kraftig lygte.


Nyttige apps

Sejl Sikkert
Hav altid viden om vind- og strømforhold samt sikkerhedsinformationer og søvejsregler lige ved hånden. Download Sejl Sikkert appen og kom velforberedt afsted på fisketuren.

Krak til søs
App med mange funktioner, såsom søkort, sporingsplotter, AIS, interessepunkter og ruter.

Nyttige linksdmi.dk
Få din lokale vejrudsigt og bliv klogere på vejr og varsler.